Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Renovering av väggar

Nedan följer beskrivning av några typiska situationer (utgångslägen) för renovering av invändiga och utvändiga väggar med förslag till lösningar för dessa.

Invändiga väggar

Utgångsläge

   Önskat resultat

Lösning

Ful men någorlunda jämn vägg av betong, lättbetong etc. 

Ny snygg yta

1

Ful och mycket ojämn vägg av betong, lättbetong, tegel etc.

Ny snygg yta

2

Vägg med dålig ljudisolering

Förbättrad ljudisolering och ny, snygg yta. Samtidigt får man bättre värmeisolering

3

 

Lösning 1

Lösning 2

1. Ta bort lös puts m.m

2. Jämna ytan med gipsbruk

3. Sätt upp 1 lag gipsskivor, Norgips Ytskiva, Normal eller Hård. Montera med lim - se Renovering med gipsskivor

1. Sätt upp läkt- eller regelstomme, t.ex. stålprofil S25/85 eller 23x45 mm ohyvlad läkt

2. Sätt upp 1 lag gipsskivor, Norgips Normal eller Hård

Lösning 3

1. Sätt upp stommen 45 mm från befintlig vägg, t.ex. med
stålregel R 45 i stålskena SK 45 eller med 45x45 mm läkt

2. Isolera med 2x45 mm mineralull, 45 mm bakom och 45
mm mellan reglarna

3. Sätt upp 2 lag gipsskivor, Normal eller Hård

4. Ljudtätning med fogmassa vid alla anslutningar

 

Ytterväggar, ej källarvägg

Utgångsläge

Önskat resultat

Lösning

Vägg med dålig värmeisolering

Förbättrad värmeisolering samt ny snygg yta

4

Vägg med dålig ljudisolering

Förbättrad ljudisolering samt ny snygg yta

5

Vägg med både dålig ljud- och värmeisolering

Total invändig renovering med förbättrad ljud och värmeisolering samt ny snygg yta

6

 

Lösning 4

Lösning 5

 

1. Montera en stomme 45 mm från befintlig vägg med stålregel R 45 i stålskena SK 45 eller med 45x45 mm läkt

2. Isolera med 2x45 mm mineralull, 45 mm bakom och 45 mm mellan reglarna

3. Sätt upp fuktspärr med min 150 mm överlappning klämd över regel

4. Sätt upp 1 lag gipsskivor, Norgips Normal eller Hård

1. Sätt upp stomme minst 10 mm från vägg t.ex. med stålregel R 45 i stålskena SK 45 eller med 45x45 mm läkt

2. Isolera med minst 45 mm mineralull mellan reglarna

3. Sätt upp 2 lag gipsskivor, Norgips Normal eller Hård. Gör ljudtätningen med fogmassa vid alla anslutningar, se lösning IV:3

 

Lösning 6

1. Sätt upp stomme t.ex. med 45x120 mm reglar och montera 22x45 mm läkt på sidan av reglarna

2. Montera Norgips Utvändig skiva mot läkten. Se till att skapa en luftspalt

3. Isolera med 2x45 mm mineralull

4. Sätt ev. upp invändig läkt av t.ex. sekundärprofil 25/85 eller 22x45 mm läkt

5. Sätt upp 2 lag gipsskivor, Norgips Normal eller Hård