Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 10

Brandklass

EI 120

Ljudklass R'w

52 dB (med isolering i hålrummet)

Ljudklass R'w

50 dB (med isolering i hålrummet)


Konstruktionsprincip:

 1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 225 eller c 300 mm. Två åtskilda regelstommar monteras i samma skena.

3

 

2 x 15 mm Norgips Brand skiva på varje sida.

4

 

Hålrom utfyllt med Skalmursskiva 1318-00.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs båda väggsidor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

Val av väggtyp, Norgips Brandskiva

Ljudklass 

Höjd *) max mm        
Brandklass R'w

R'w+ **)
C-
50 3150

c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm
Vikt
ca kg/m
2
Användbar väggtyp
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
EI 120 52 dB 50 0 3800 3200 145 95 60 SD R70/F202 M 95
50 0 4700 3900 170 120 61 SD R95/F202 M 120
50 0 5400 4500 195 145 61 SD R120/F202 M 145

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SD 70/F202 SD 95/F202 SD 120/F202 Åtgång
Skena med torr
fogtätning
SKT 95 SKT 120 SKT 145 0,8 m
Reglar R 70 R 95 R 120 3,4 m
Skenor mot anslutande
vägg med torr fogtätning.
SKT 95 SKT 120 SKT 145 1 styck per anslutning
Hålrumsisolering Brand Hålrum utfyllt med stenull min 45 kg/m3 beräkna
Ljud Se Brand 1,0 m2
Gipsskivor Typ 15 mm Norgips Brandskiva 4,0 m2
Antal 2 lag på varje sida
Skruv 1. lag Norgips S 25. Norgips S 38 mot profiler med torr fogtätning. 38/30 styck
2. lag Norgips S 57. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning.
Ljudtätning Fogmassa längs båda väggsidor. Ej nödvändigt om profiler med torr fogtätning används. 0,2 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Vägghöjd mer än 3500 mm: Hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samma t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader