Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 1A, c 450 eller 600 mm

 

Brandklass

EI 30

Ljudklass R'w

30 - 35 dB (Ej isolering i hålrum)
40 dB (med isolering i hålrum)

 

 

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak

2

 

Akustikreglar RA/RAH c 450 eller 600 mm.

3

 

1 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida. Utnyttjas de brandmässiga egenskaperna ska alla skivskarvar vara understödda.

4

 

Hålrumsisolering ej nödvändigt.

 

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

Val av väggtyp, Norgips Normalskiva

   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 30


30 dB 4400 3700 95 70 23 SE RA70/101 M0
35 dB 31 dB 6000 4700 120 95 25 SE RA95/101 M0
31 dB 6600 5600 145 120 25 SE RAH120/101 M0
40 dB   36 dB 4400 3700 95 70 23 SE RA70/101 M45
36 dB 6000 4700 120 95  25  SE RA95/101 M45
36 dB 6600 5600 145 120 25 SE RA120/101 M45

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE RA70/101 M0 SE RA95/101 M0 SE RAH120/101 M0 SE RA70/100 M45 SE RA95/101 M45 SE RA120/101 M45 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SK 70 SK 95 SK 120 SKT 70 SKT 95 SKT 120 0,8 m
Reglar  RA 70 RA 95 RAH 120 RA 70 RA 95 RA120 2,7/1,7 m 
Reglar mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SK/R 70 SK/R 95 SK/R 120 SKT/RT 70 SKT/RT 95 SKT/RT 120 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig      0 m2
Ljud Ej nödvändig för <35 dB, För 40 dB 45 mm mineralull

1,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      2,0 m2
Antal 1 lag på varje sida     
Skruv Norgips S 25       38/30 styck
Ljudtätning  Ej nödvändig      -
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Tillägg Brandklassade väggar: alla skivskarvar ska vara understödda. Lösull kan krävas. Använd skenor i aktuell dimension.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning