Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 2 / tak

   Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Värmeisolering vid yttertaks konstruktion.
3. Fuktspärr vid yttertaks konstruktion.
4. Norgips spackling med sparkelremsa.
5. Fäste c max 600 mm med skruv till innertakprofil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 1.32.

 

 Mot tak, betong

1. 60 mm <= betong och mineralull tillhörande aktuell brandklass.
2. Fäste c 400-600 mm.
3. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak.

 

 Mot tak längs profilerad stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav >= 900 mm från väggkant.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
3. Tunnplåtprofil.
4. Tunnplåtprofil som avgränsar mineralulls stavarna.
5. Fäste c 400-600 mm.
Brand Brandklass EI 60 erhålles ej.

 

 Mot tak längs profilerad stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav >= 900 mm från väggkant.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
3. Tunnplåtprofil.
4. Tunnplåtprofil som avgränsar mineralulls stavarna.
5. Fäste c 400-600 mm.
Brand Brandklass EI 60 erhålles ej.