Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 3

  

 Brandklass

 EI 60

 Ljudklass R'w

 35 dB (med isolering utfyllt i hålrummet)

 Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

1 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje side. Alla skivskarvar ska vara understödda.

4

 

Hålrum utfyllt med Stålregelskiva 1390-00/1374-00, densitet >=30 kg/m2.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Val av väggtyp, Norgips Normalskiva
   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 60


35 dB


  5300 4700 120 95 25 SE R95/101 M 95
  5900 5600 145 120 25 SE R120/101 M 120
  6500 6400 170 145 26 SE R145/101 M 145
  6900 6700 185 160 27 SE R160/101 M 160

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE 95/101 E 120/101 E 145/101 E 160/101 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 0,8 m
Reglar R 95 R 120 R 145 R 160 2,7/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Fylls med stenull min 28 kg/m3 Beräkna
Ljud

Se Brand

-

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      2,0 m2
Antal 1 lag på varje sida     
Skruv Norgips S 25    38/30 styck
Ljudtätning  Ej nödvändig      -
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Tillägg: Alla skivskarvar ska vara understödda. Lösull kan krävas. Använd skenor i aktuell dimension.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader