Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 3 / tak

 

 

 Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Värmeisolering vid yttertaks konstruktion.
3. Fuktspärr vid yttertaks konstruktion.
4. Norgips spackling med sparkelremsa.
5. Fäste c max 600 mm med skruv till innertakprofil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 1.32.

 

 Mot tak, betong

1. 60 mm <= betong och mineralull tillhörande aktuell brandklass.
2. Fäste c 400-600 mm.
3. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak.

 

 Mot tak längs profilerad stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav >= 900 mm från väggkant.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
3. Tunnplåtprofil.
4. Tunnplåtprofil som avgränsar mineralulls stavarna.
5. Fäste c 400-600 mm.
Brand Brandklass EI 60 erhålles ej.

 

 Mot tak på tvären av profilerad stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav min 900 mm från väggcentrum.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
3. Tunnplåtprofil.
4. Tunnplåtprofil som avgränsar mineralulls stavarna.
5. Fäste c 400-600 mm.
Brand Brandklass EI 60 erhålles ej.