Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 4 / Golv

 

Mot golv

1. 35 dB vägg ? 60 mm <= betong och minst tillhörande aktuell brandklass.
40 dB vägg ? minst 100 mm betong.
44-48 dB vägg ? minst 120 mm betong.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg.
3. Fäste c 400-600 mm.