Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 4A, c 450 eller 600 mm


Användning

 

Bostäder

Lokaler

   

Brandklass

EI 60

Ljudklass R'w

40-44 dB (utan isolering, reglar > 70 mm)
48-52 dB (med isolering, reglar > 70 mm)

Ljudklass R'w+C50-3150

36-41 dB (utan isolering, reglar > 70 mm)
41-45 dB (med isolering, reglar > 70 mm)

 

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Akustikreglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

Hålrum. Se resp väggtyp om mineralullsisolering krävs beroende på ljudklass. Ej nödvändigt för brandklass EI 60.

5

 

Ljudtätning mot gipsskivekonstruktioner: Spackling med spackelremsa. Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna mot en vägg-sida.

 

 

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.


 

Val av väggtyp, Norgips Normalskiva

   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 6040 dB

36 dB

4500

3900

120

70

44

SE RA70/202 M0

44 dB
41 dB 5500 4900 145 95 45 SE RA95/202 M0
41 dB 6300 5800 170 120 45 SE RAH120/202 M0
48 dB 41 dB 4500 3900 120 70 44 SE RA70/202 M45
45 dB 5500 4900 145 95 45 SE RA95/202 M45
41 dB 4500 3900 120 70 44 SE RA70/202 M70
52 dB  45 dB 6300 5800 170 120 45 SE RAH120/202 M45
45 dB 5500 4900 145 95 45 SE RA95/202 M95
45 dB 6300 5800 170 120 45 SE RAH120/202 M120

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

 
Konstruktion

Väggtyp SE RA70/202 M0 SE RA70/202 Mx SE RA95/202 Mx SE RAH120/202 Mx Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKP 70 SKT 70 SKT 95 SKT 120 0,8 m
Reglar  RA 70 RA 70 RA 95 RAH 120 2,7/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKP/RP 70 SKT/RT 70 SKT/RT 95 SKT/RT 120 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig      0 m2
Ljud

Ej nödvändig för < 44 dB, hålrum minst 70 mm.
1 x 45 mm mineralull för <48 dB, reglar < 95 mm samt <52 dB vid reglar >120 mm.
Fullisolering vid <48 dB, reglar > 70 mm samt <52 dB, reglar <120 mm.

1,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      2,0 m2
Antal 2 lag på varje sida     
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning. 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs en väggsida.
Bara nödvändig för 40 dB, 44 dB och 48 dB vägg. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.
0,11
Spackling Norgips Spackelmassa 1,3/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.
Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning