Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 5


Brandklass

EI 60

Ljudklass R'w

44 dB (med isolering i hela hålrummet)

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på en sida, 1 x 13 mm Norgips Normal skiva på den andra. Utnyttjas de brandmässige egenskaperna ska alla skivskarvar på väggsidan med 1 lag skivor vara understödda.

4

 

Stålregelskiva 1390-00/1374-00.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs väggsidan med två lag skivor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

 Val av väggtyp, Norgips Normalskiva
  Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 60


44 dB


4400 3800 108 70 32 SE R70/201 M 70
5400 4800 133 95 32 SE R95/201 M 95
6200 5700 158 120 34 SE R120/201 M 120
6700 6400 183 145 35 SE R145/201 M 145
7000 6700 198 160 35 SE R160/201 M 160

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE 70/201 SE R95/201 SE R120/201 SE R145/201 SE R160/201 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 0,8 m
Reglar R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 2,7/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Fylls med stenull min 28 kg/m3 Beräkna
Ljud

Se Brand

-

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      3,0 m2
Antal 2 lag på den ena sidan, 1 lag på den andra  
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassad vägg 25/20 styck.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning 19/15 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs väggsida med 2 lag skivor. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används. 0,1 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,3/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Tillägg: Alla skivskarvar ska vara understödda. Lösull kan krävas. Använd skenor i aktuell dimension.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader