Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 5 / Pelare - balk

 

 Mot pelare/balk

1. 35 dB vägg ? betong >= väggtjocklek.
40-48 dB vägg ? betong minst 120 mm dock minst = väggtjocklek.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg.
3. Fäste c <= 400-600 mm.

 

 Mot och förbi pelare/balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg.
3. Fäste c <= 400-600 mm.