Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 5 / Yttervägg

 

Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 35 och 40 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
44 och 48 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog eller 2 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
2. Mineralull, minst 45 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till
gipsskivebeklädnad.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass.

 

 

 Mot yttervägg, gipsskivevägg

1. 35 och 40 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
44 och 48 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog
eller 2 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
2. Värmeisolering.
3. Fuktspärr.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste <= 400-600mm.
6. Vindspärr, 9 mm Norgips GU. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad.
Brand Med ytterväggreglarna placerad som i skiss erhålles brandklass EI 60.