Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 4 / Mellanvägg

 

Mot mellanvägg, gipsskivevägg

35 och 40 dB vägg
1.
1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Mineralull, minst 50 mm.
3. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
4. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg.


 

 

Mot mellanvägg, gipsskivevägg

44 och 48 dB vägg
1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog eller
2 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
2. Mineralull, minst 50 mm.
3. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
4. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg.

 

 

Mot mellanvägg, betong

1. 35 dB vägg - 60 mm <= betong och minst i aktuell brandklass.
40 dB vägg - minst 100 mm betong.
44-48 dB vägg - minst 120 mm betong.
2. Fäste c <= 400-600 mm.
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogetätning. Ej nödvendig för 35 dB vägg.

 

 

 


Mot mellanvägg/yttervägg
med påsalningsvägg

1. 35 och 40 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
44 och 48 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog eller 2 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
2. Mineralull, minst 45 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till
gipsskivebeklädnad.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass.