Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 4 / TakMot tak, gipsskiveinnertak

1. 35 och 40 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
44 och 48 dB vägg ? 1 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog eller 2 x 13 mm Norgips Normal skiva utan fog.
2. Mineralull, minst 45 mm.
3. Fuktspärr vid yttertaks konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till innertaksprofil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se detaljen nedan.

 

 

Mot tak, betong

1. 35 dB vägg ? 60 mm <= betong och minst tillhörande aktuell brandklass.
40 dB vägg ? minst 100 mm betong.
44-48 dB vägg ? minst 120 mm betong.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig
för 35 dB vägg.
3. Fäste c 400-600 mm.
4. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak.

 

 

Mot tak längs profilerat stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav >= 900 mm från väggkant.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
3. Tunnplåtprofil.
5. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg.
6. Fäste per 400-600 mm.
Brand Brandklassen erhålles ej.

 

 

 

Mot tak på tvärs av profilerat stålplåt

1. Utfyllning med mineralulls stav minst 900 mm från väggcentrum.
2. Vinkelböjd tunnplåtprofil.
4. Tunnplåtprofil som avgränsar för mineralulls stavarna.
5. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg.
6. Fäste per 400-600 mm.
Brand Brandklassen erhålles ej.