Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 6


Brandklass

EI 60

Ljudklass R'w

48-52 dB (med 45 mm isolering)


Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 225 eller c 300 mm. Två åtskilda regelsätt fästet i samma skena.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

1 x 45 mm mineralull i hålrum.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs båda väggsidor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

  Val av väggtyp, Norgips Normalskiva
  Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 60 48 dB 2600 2400 120 70 46 SD R45/202 M 45
3800 3200 145 95 47 SD R70/202 M 45
4700 3900 170 120 48 SD R95/202 M 45
52 dB 5400 4500 195 145 48 SD R120/202 M 45

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SD 45/202 SD 70/202 SD 95/202 SD 120/202

Åtgång/m2

(2,5 m vägg)

Skena med torr
fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 0,8 m
Reglar R 45 R 70 R 95 R 120 5,4/3,4 m
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
RT/SKT 70 RT/SKT 95 R/TSKT 120 RT/SKT 145 1 styck per
anslutning
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig 0 m2
Ljud

1 x 45 mm mineralull

1,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      4,0 m2
Antal 2 lag på varje sida.
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassad vägg 13/10 styck.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs båda väggsidor. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används. 0,2 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,3/0,8 kg
Norgips Spackelremsa 3,2/2,0 m

Tillägg: För att underlätta vid montage används 2 stycken avståndsklammer VK 25 per regel.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader