Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8 / Pelare - balk

 

 

 Mot pelare/balk

1. Betong minst 120 mm dock minst = väggtjocklek.
2. Ljudtätning fogmassa eller torr fogtätning.
3. Fäste c 400-600 mm.

 

 Mot och förbi pelare/balk

1. Minnst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull.
2. Ljudtätning fogmassa eller torr fogtätning.
3. Fäste c 400-600 mm.