Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8 / Golv

 

 Mot golv

1. 90 mm <= betong och minst tillhörande aktuell brandklass.
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek >= 150 mm.
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
4. Fäste c 400-600 mm.