Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8 / Mellanvägg

 

Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog. Också golv- och takskenor ska delas.
2. Mineralull, minst 50 mm.
3. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
4. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
5. Alternativ lösning, minst 25 mm avstånd utfyllt med mineralull.
Brand Anslutande vägg i minst samma brandklass som projekterad vägg.

 

 

 Mot mellanvägg, betong

1. 90 mm <= betong och minst tillhörande aktuell brandklass.
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek >= 150 mm.
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
4. Fäste c 400-600 mm.

 

 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva med min 10 mm fog. Också golv- och takskenor ska delas.
2. Mineralull, minst 75 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass.