Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8

Brandklass

EI 60/90/120

Ljudklass R'w

55 dB (med 2x45 mm isoelring)

Ljudklass R'w+C50-3150

48 dB (med isolering utfyllt i båda stommarna, reglar ≤ 95 mm)
53 dB (med isolering utfyllt i båda stommarna, reglar > 95 mm)


Konstruktionsprincip:
1

 

Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd och min 40 mm vid skenor <= 70 mm.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

Minst 2 x 45 mm mineralull i hålrum.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs båda väggsidor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

 Val av väggtyp, Norgips Normalskiva
  Ljudklass Höjd *)
max mm
Höjd *)
max mm
       
Brandklass R'w Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm
Vikt
ca kg/m2
Användbar
väggtyp
EI 6055 dB  3800 3200 230 1) 180 1) 49 SDD R70/202 M 2x45
  4700 3900 250 200 50 SDD R95/202 M 2x45
  5400 4500 300 250 51 SDD R120/202 M 2x45
  6000 5000 350 300 52 SDD R145/202 M 2x45
  6400 5300 380 330 52 SDD R160/202 M 2x45
EI 9055 dB  3800 3200 230 1) 180 1) 49 SDD R70/202 M 2x45
  4700 3900 250 200 50 SDD R95/202 M 2x45
  5400 4500 300 250 51 SDD R120/202 M 2x45
  6000 5000 350 300 52 SDD R145/202 M 2x45
  6400 5300 380 330 52 SDD R160/202 M 2x45
EI 12055 dB 53 3800 3200 230 1) 180 1) 49 SDD R70/202 M 2x70
 53 4700 3900 250 200 50 SDD R95/202 M 2x95
 53 5400 4500 300 250 51 SDD R120/202 M 2x120
 53 6000 5000 350 300 52 SDD R145/202 M 2x145
 53 6400 5300 380 330 52 SDD R160/202 M 2x160
*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.
1) Minst 40 mm avstånd mellan de två stommarna med hänsyn till ljudisoleringen.

Konstruktion

Väggtyp

SDD R/A70/202

SDD 95/202 SDD 120/202 SDD 145/202 DD 160/202 Åtgång/m2
(h2,5 m) 
Skena med torr
fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 0,8 m
Reglar  R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 2,7/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand EI 60 Ej nödvändig  0 m2
Brand EI 90 Minst 2x45 mm stenull min 28 kg/m3 2,0 m2
Brand EI 120 Utfyllt med stenull min 45 kg/m3 beräkna
Ljud 2x45 mm mineralull. Se också brandmässig hålrumsisolering.

2,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      4,0 m2
Antal 2 lag på varje sida     
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning. 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs en väggsida.
Bara nödvändig för 40 dB, 44 dB och 48 dB vägg. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.
0,2 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Vägghöjd mer än 3500 mm: Hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader