Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 10 / Mellanvägg

 

Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. Anslutande vägg i samma brand- och ljudklass som projekterad vägg.
2. Mineralull, minst 2 x 45 mm.
3. Hörnregel.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.

 

 

 Mot mellanvägg, betong

1. Minst 150 mm betong.
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull.
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
4. Fäste c 400-600 mm.

 

 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Minst 150 mm betong.
3. Mineralull, minst 75 mm.
4. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion, minst 300 mm in i vägg.
5. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
6. Minst 10 mm avstånd.
7. Norgips spackling med spackelremsa.
8. Fäste c 400-600 mm.