Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Brandklass EI 60

Väggtyp väljs med avseende på brand och ljudkrav. Dessutom är höjd, tjocklek, hålrum och vikt avgörande för valet.

Väggar med Norgips skivor på stålstomme innehåller inget brännbart material varför samtliga väggtyper kan användas som byggnadsdelar i klass EI. Dörrproducenter svarar för dörrens brand och ljudegenskaper. Vi har utgått från att man kan använda träkarmar och dylikt i erforderlig omfattning. Angivna brandklasser avser brandmotstånd i minuter.

Väggrupperna och tillhörande detaljer vägleder fram till angiven brandklassad vägg. Hänsyn måste tas till angränsande konstruktioner som kanske inte uppfyller ställda krav.