Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 7

Brandklass

EI 60 /EI 90

Ljudklass R'w

52 dB (med 2x45 mm isolering i båda stommarna)
55 dB (med isolering utfyllt i båda stommarna)

Ljudklass R'w+C50-3150

50 dB (med 2x45 mm isolering i båda stommarna)
55 dB (med isolering utfyllt i båda stommarna)


Konstruktionsprincip:1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 225 eller c 300 mm. Två åtskilda regelsätt fästet i samme skena.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

2 x 45 mm mineralull i hålrum.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs båda väggsidor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

 Val av väggtyp, Norgips Normalskiva
   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
(C-avstånd
450 mm)
Rw+**)
C-
50 3150
(C-avstånd 
600 mm)
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 60
EI 90
52 dB

50 50 3800 3200 145 95 47 SD R70/202 M 2X45
50 50 4700 3900 170 120 48 SD R95/202 M 2X45
50 50 5400 4500 195 145 48 SD R120/202 M 2X45
55 dB

55 50 3800 3200 145 95 47 SD R70/303 M 2X70
55 50 4700 3900 170 120 48 SD R95/303 M 2X95
55 50 5400 4500 195 145 48 SD R120/303 M 2X120

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SD 70/202 SD 95/202 SD 120/202 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKT 95 SKT 120 SKT 145 0,8 m
Reglar  R 70 R 95 R 120 5,4/3,4 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 95 SKT 120 SKT 145 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand EI 60 Ej nödvändig      0 m2
Brand EI 90 mer 90 mm stenull 2,0 m2
Ljud 2x45 mm mineralull.

2,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      4,0 m2
Antal 2 lag på varje sida
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassad vägg 13/10 styck.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler mot torr fogtätning 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs båda väggsidor. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.     0,2 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Tillägg: För att underlätta montage används 2 stycker avståndsklammer VK 25 pr. regel.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader