Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8 / tak

 

Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva med minst 10 mm fog. Också sekundärprofiler i innertaket ska delas.
2. Mineralull, minst 50 mm.
3. Fuktspärr vid yttertaks konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till innertaksprofil eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 7.32.

 

 

 Mot tak, betong

1. Minst 150 mm betong.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
3. Fäste c 400-600 mm.
4. Eventuellt nedpendlat gipsskiveinnertak.