Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 8 / Yttervägg

 

 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva med min 10 mm fog. Också golv- och takskenor ska delas.
2. Mineralull, minst 75 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass.

 

 Mot yttervägg, gipsskivevägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Värmeisolering.
3. Fuktspärr minst 300 mm in i vägg.
4. Hörnregel.
5. Ljudtätning, Norgips spackling med spackelremsa.
6. Ytterväggs reglarna kan placeras fritt.
7. Vindspärr, 9 mm Norgips GU. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad.
Brand EI 60 erhålles.