Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 9 / Golv

 

Mot golv

1. Minst 150 mm betong.
2.
Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek >= 250 mm.
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
4. Fäste c 400-600 mm.