Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 9 / tak

 

Mot innertak, gipsskivetak

1. Minst 150 mm betong.
2. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.
3. Mineralull, minst 45 mm.
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
5. Norgips spackling med spackelremsa.
6. Fäste c 400-600 mm.

 

 

 Mot tak, betong

1. Minst 250 mm betong.
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
3. Fäste c 400-600 mm.