Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 9

Brandklass

EI 60/90/120

Ljudklass R'w

60-65 dB (med 2x45 mm isolering i båda stommarna)

R'w+C50-3150

53-61 dB (med isolering utfyllt i båda stommarna)


Konstruktionsprincip:

 1

 

Skenor mot golv och tak med min 10 mm avstånd.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

3 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

Minst 2 x 45 mm mineralull i hålrum.

5

 

Ljudtätning mot gipsskive-konstruktioner: Spackling med spackelremsa.
Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna längs båda väggsidor.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

Val av väggtyp, Norgips Normalskiva

Brandklass

Ljudklass 

Höjd *) max mm 


Tjocklek
mm

Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2

Användbar
väggtyp
R'w Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm

EI 60
EI 90


60 dB  4100 3400 225 180 70 SDD R70/303 M 2x45
  5000 4100 275 200 71 SDD R95/303 M 2x45
  5700 4700 325 250 72 SDD R120/303 M 2x45
  6300 5200 375 300 73 SDD R145/303 M 2x45
  6700 5500 405 330 73 SDD R160/303 M 2x45
EI 12060 dB  56 4100 3400 225 180 70 SDD R70/303 M 2x70
65 dB  61 5000 4100 275 200 71 SDD R95/303 M 2x95
 61 5700 4700 325 250 72 SDD R120/303 M 2x120
 61 6300 5200 375 300 73 SDD R145/303 M 2x145
 61 6700 5500 405 330 73 SDD R160/303 M 2x160

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp

SDD 70/303

SDD 95/303 SDD 120/303 SDD 145/303 DD 160/303 Åtgång/m2
(h2,5 m) 
Skena med torr
fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1,6 m
Reglar  R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 3,4 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand EI 60 Ej nödvändig  0 m2
Brand EI 90 Minst 2x45 mm stenull min 28 kg/m3 2,0 m2
Brand EI 120 Utfyllt med stenull min 45 kg/m3 beräkna
Ljud 2x45 mm mineralull. Se också brandmässig hålrumsisolering.

2,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      6,0 m2
Antal 3 lag på varje sida     
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning.
(Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg -
38/30 styck
3. lag Norgips S 57 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs en väggsida.
Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.
0,2 l
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Vägghöjd mer än 3500 mm: Hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader