Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 10 / Yttervägg

 

Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Minst 150 mm betong.
3. Mineralull, minst 75 mm.
4. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion, minst 300 mm in i vägg.
5. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning.
6. Minst 10 mm avstånd.
7. Norgips spackling med spackelremsa.
8. Fäste c 400-600 mm.