Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Räkna ut hur mycket du sparar på att välja gipsskivor i speciallängd

Mata in dina värden i de gula fälten

Gipsskivans bredd i cm

Gipsskivans standardlängd i cm

Önskad speciallängd

Pris kr / m2

Arbetskostnad kr/timme

Kapning, tid i minuter

Transport till container, tid i minuter

Bortköring, kr/ton

Deponiavgift, kr/ton

Tillägg for speciallängd %

Tillägg för speciallängder
15% för 500 - 1000m2
5% för 1001 - 3000m2
2% för 3001 - 6000m2
Över 6000m2, inget tillägg


Sammanställning kostnader
Inköp gipsskivor
Avkap
Kapning
Transport till container
Bortköring
Deponiavgift
Pris gipsskivan totalt
Inköp speciallängd
Inköp gipsskiva

Besparat/gipsskiva

Besparat/m2