Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

CD undertakssystem

CD undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat ljudisolerande och brandsäkert tak under t.ex. lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong.

Montagevägledning

Beklädnad utföres vanligen med beklädnad med Norgips Plan som spacklas med skarvremsa av papp till en tät och slät yta med utseende som ett traditionellt slätt tak.

Brandsäkert och ljudtätt

Med olika antal skivlager kan olika brandtekniska krav tillfredställas. Med täta skarvar till angränsande byggnadsdelar och med delning och spackling efter Norgips spackelvägledning erhålls en god ljudisolering både när det gäller luftljudisolering och stegljudsnivå.

Enkelt montage

Montaget är enkelt och väl utprövat. Med få komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag upp som gipsskivorna lätt och snabbt skruvas fast i. Här kan det vara lämpligt att använda en skivhiss.

Här finns CD-broschyrmaterial.