Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

 

Dörrdetaljer, generellt

Dörrar

I de följande detaljerna är det dörrens egenskaper som är utgångspunkt för brand- och ljudkrav. Detaljerna visar hur dörrkarmen ska sammanfogas med väggen för att uppnå den brand- eller ljudklass som efterfrågas. Dessa vägledningar är orienterande. Dörrfabrikanternas anvisningar ska alltid följas.

Dörrens
brandklass

 

Princip

 


 

0 minuter

30 minuter

60 minuter

Dörrens
ljudklass

 

utan klass.

25 dB

utan klass.

25 dB

30 dB

35 dB

utan klass.

25 dB

30 dB

35 dB

40 dB

Stålkarm

 

S.01

S.02

S.1

 

S.3

 

S.2

 

S.4

 

S.4

 

S.5

 

S.2

 

S.4

 

S.4

 

S.5

S.6

S.5

S.6

Träkram

 


 

T.01

T.02

T.03

T.04

T.1

 


 

T.3

 


 

T.2

 


 

T.3

 


 

T.4

 


 

T.4

T.5


 

T.2

 


 

T.3

 


 

T.4

 


 

T.4

T.5

T.6

T.4

T.5

T.6

Ljudisolering

Ljudisoleringen försämras då väggen har öppningar som dörrar, fönster eller ventilationstrummor. Tabellen ger en fingervisning om vilken ljudklass som kan uppnås. Den omfattar bara väggar med ljudkrav upp till 52 dB, eftersom man som regel inte monterar dörrar i väggar i högre ljudklasser. Om dörren inte är ljudklassad blir det förväntade resultatet mindre än 25 dB.

Placering av reglar

Reglarna placeras så att gipsskivorna i yttersta skivlagret inte skarvas i kant med dörröppningar. Skarven ska skjutas in över dörren för att hindra sprickbildning. Då skarven kommer i linje med dörröppningen ska den stödjas med skarvplåt.

Väggar med dörrar, förväntat resultat R’wdB

Ljudklass

Vägg
R'wdB

36

40

44

48

52

 

Dörr
dB

30

35

40

30

35

40

30

35

40

30

35

40

30

35

40

Resultat R'wdB
vid ytförhållande
dörr/vägg -

 

30%

32

35

36

32

37

40

33

37

41

33

38

42

33

38

43

20%

34

35

36

36

38

40

37

40

43

37

42

43

38

42

46

10%

35

36

36

37

39

40

39

42

43

40

43

44

40

44

48

Skarvplåt SD

Skarvplåten SD fästes med dubbelhäftande tejp mot regeln, varefter gipsen skruvas in i skarvplåten. Skarvplåten SD gör det möjligt att skarva gipsskivorna i linje med dörröppningen utan att riskera sprickbildning. Detta ger även mindre spill av gipsskivor.

Tunga dörrar/nedpendlat tak

Tunga dörrar utan dörrstängare och tätlister kan vid stängning ge ifrån sig en stötvåg som fortplantar sig som vibrationer i undertaket om inga åtgärder vidtas. Det rekommenderas därför att man utför en avstyvning av regel ovan undertaket. Avstyvningen kan t ex utföras med förstärkningsreglar eller dylikt.
 

Skarven ska skjutas in över dörren för att hindra sprickbildning. Då skarven kommer i linje med dörr-öppningen ska den stödjas med skarvplåt.

Avstyvning på väggsidan motsatt gångjärnet.

Stålkarmar

 

Det finns många olika typer av stålkarmar. Vilken regeltyp som ska användas vid vägganslutningen mot karmen beror på den aktuella karmlösningen. Vid infästning av stålkarm bör förstärkningsregel eller annan regeltyp med motsvarande styrka användas.S.01 Stålkarm

1 Förstärkningsreglar fästes mot golv och tak med förstärknings klammer eller vinkelbeslag.

2 Karm.

3 Skena fästes till förstärkningsreglarna.

4 Vanlig regel.

5 Reglarna placeras med c 450 eller c 600 mm.

 


S.02 Stålkarm, snitt A-A

1 Förstärkningsregel.

2 Stålkarm.Träkarmar


 

Träkarmar kan infästas på olika sätt. Vilken lösning man ska välja beror bl a på den belastning som dörren utgör på väggkonstruktionen.T.01 Träkarm

1 Karm med vanlig regel samt blindkarm, karmregel eller förstärkningsregel. Dessa fästes mot golv och tak med förstärknings klammer eller vinkelbeslag.

2 Karm.

3 Skena fästes mot reglar eller öppningsskena med uttak för montage mot blindkarm.

4 Vanlig regel.

5 Reglarna placeras med c 450 eller c 600 mm.Träkarmar, snitt B-B
T.02 Träkarm, karmregel

1 Karmregel.

2 Träkarm.

3 Plats för kilar och ev drevning.

Normal belastning

Karmregel KR, vilket är en vanlig stålregel R förstärkt med plyfaskiva, rekommenderas. Karmreglar till ett lag gips benämns KR 1 och till två lag gips KR 2. Plyfaskivan på karmregel KR har som standard längd 2105 mm men kan även fås förlängd upp till tak.

Normal belastning kan som alternativ stålregel R användas, förstärkt hela vägen med en träregel.

Stor belastning

Förstärkningsregel FR bör användas.T.03 Träkarm, blindkarm

1 Vanlig regel med blindkarm i hela vägghöjden.

2 Träkarm.

3 Plats för kilar och ev drevning.


Skisserna

I detaljerna visas förstärkningsreglar som kan bytas mot karm med vanlig regel samt blindkarm eller karmregel. Mineralull ska monteras så att denna inte faller ner i konstruktionen utan fyller sin brand eller ljud funktion i hela väggen. Anslutningen är bara illustrerad när den har betydelse för brand eller ljud egenskaperna. När anslutningen ej illustreras ansluts konstruktionen på lämpligt vis.


 


T.04 Träkarm, förstärkningsregel

1 Förstärkningsregel.

2 Träkarm.

3 Plats för kilar och ev drevning.


Dörrdetaljer, stålkarm


S.1 Stålkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

0 minuter

oklass.

 
S.2 Stålkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Utfyllning med mineralull.

2 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

30 minuter

oklass.

60 minuter

oklass.
S.2 Stålkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa.

2 Avslutningslist J 13.

3 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

0 minuter

25 dB 


S.4 Stålkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa.

2 Utfyllning med mineralull.

3 Avslutningslist J 13.

4 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

30 minuter

25-30 dB

60 minuter

25-30 dB


S.4 Stålkarmanslutning, Enkeldörr/Dubbeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa.

2 Dubbelkarm.

3 Fogmassa med bottenfyllning.

4 Utfyllning med mineralull.

5 Avslutningslist J 13.

6 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.

30 minuter

35 dB1

60 minuter

35 dB1


40 dB2


1) 1 styck 35 dB dörr eller 2 styck 30 dB dörrar.

2) 2 styck 35 dB dörrar.

Brand

Ljud

1 Fogmassa.

2 Dubbelkarm.

3 Fogmassa med bottenfyllning.

4 Utfyllning med mineralull.

5 Avslutningslist J 13.

6 Norgips Normalskiva minst 20 mm in i karm.


S.6 Stålkarmanslutning, Dubbeldörr

60 minuter

35 dB1


40 dB2


1) 2 styck 30 dB dörrar.

2) 2 styck 35 dB dörrar

Dörrdetaljer, träkarm


T.1 Träkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Foder

0 minuter

oklass.T.2 Träkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Mineralullsdrevning.

2 Foder

30 minuter

oklass.

60 minuter

oklass.

 

 T.3 Träkarmanslutning, Enkeldörr

Brand


Ljud

1 Mineralullsdrevning.

2 Fogmassa.

3 Foder

0-60 minuter

25 dB

 

 
T.4 Träkarmanslutning, Enkeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa med bottenfyllning. Dörr mer än 35 dB – högst 10 mm fogbredd.

2 Mineralullsdrevning.

3 Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om det används foder

30 minuter

30-35 dB

60 minuter

30-35 dB


T.5 Träkarmanslutning, Enkeldörr/Dubbeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa med bottenfyllning. Högst10 mm fogbredd.

2 Mineralullsdrevning.

3 Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om det används foder.

30 minuter

35 dB1

60 minuter

35 dB1


40 dB2
1) 1 styck. 35 dB dörr eller 2 styck 30 dB dörrar.

2) 2 styck 35 dB dörrar.

 


T.6 Träkarmanslutning, Dubbeldörr

Brand

Ljud

1 Fogmassa med bottenfyllning. Högst 10 mm fogbredd.

2 Ensidigt monterad täcklist eller fogmassa med bottenfyllning.

3 Mineralullsdrevning.

4 Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om foder används.

60 minuter

35 dB1


40 dB2

1) 2 styck 30 dB dörrar.

2) 2 styck 35 dB dörrar.