Maximal vägghöjd

Väggrupper i Norgips väggruppsystem:

101-väggar:
  Väggrupp 1
  Väggrupp 2
  Väggrupp 3

202-väggar:
  Väggrupp 4
  Väggrupp 7

100*-väggar:
  Väggrupp 12

200*-väggar:
  Väggrupp 6
  Väggrupp 8
  Väggrupp 9
  Väggrupp 11
  Väggrupp 13
  Väggrupp 15

300*-väggar:
  Väggrupp 10
  Väggrupp 14

1: Vanligt utförande med R eller A reglar
2: 1/2-boxade reglar, R eller A reglar
3: 1/1-boxade reglar, R eller A reglar
4: Förstärkningsreglar

*) Dubbelväggar och schaktväggar