Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Inbrottsskydd

Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade besök. Det kan tex röra sig om extra skydd kring kontors- och affärslokaler, eller andra rum där man förvarar värdesaker och stöldbegärligt gods.

Mer information finns att hämta i SSF 200:3 (tidigare RUS 200:3) Regler för mekaniskt inbrottsskydd, juni 1994

Konstruktion

Här visas några exempel på väggkonstruktioner.Väggen bör utföras med stålstomme och gärna med förstärkningsreglar. Inbrottsskyddet kan t ex vara en s k inbrottsplåt (Norgips IP) i olika tjocklekar beroende på skyddsklass, som byggs in i stommen eller monteras mellan gipsskivorna. OBS! Inbrottssäkringen måste dimensioneras och i många fall är det försäkringskrav som skall uppfyllas. Planläggningen av hur säkringen skall utföras bör göras i samråd medförsäkringsbolaget. I brandklassade gipsskivskonstruktioner måste också säkringsmaterialet vara obrännbart och brandsäkert på minst samma nivå som resten av gipsskivskonstruktionen.

Säkringsmaterialet måste passa samman med materialet i gipsskivskonstruktionen så att man inte får problem med fukt- och värme.

Skyddsklasser (SSF 200:3)

Kraven på inbrottsskydd är enligtförsäkringsvillkoren indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm.

Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm.

Skyddsklass 3, inbrottsplåt t= 2,0 mm.

Inbrottsplåt skarvas med minst 50 mm överlapp och fästs till varandra med c 100 mm mellan fästpunkterna och fästes i reglarna.

 
   

Inbrottssäkring med inbyggd stålskiva.

   

Inbrottssäkring. Inbrottsplåt monteras i stommen, både i reglar och skenor.

   

Inbrottssäkring. Inbrottsplåt mellan gipsskivorna. Yttersta laget gipsskivor sitter monterat i både stommen och säkringsmaterialet. Limning av inbrottsplåten och gipsen gör inbrottsskyddet effektivare.