Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 12

Icke Brandklassad

Ljudklass R'w

<30 dB

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak

2

 

Reglar c 450 eller 600 mm.

4

 

1 x 13 mm Norgips Normalskiva på en väggsida.

 

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

   
   
   
   
   

 

Val av väggtyp, Norgips Normalskiva

Brandklass

 Ljudklass 

  Höjd *) max mm

 
Tjocklek
mm


Vikt
ca kg/m2

 
Användbar
väggtyp
 R'w R'w+ **)
C-50 3150 
C-avstånd
450 mm
C-avstånd
600 mm
Icke
Brand-
klassad


<30 dB
  2400 2100 57,5 12 SE R45/100
  3700 3000 82,5 13 SE R70/100
  4600 3700 107,5 14 SE R95/100
  5300 4300 132,5 15 SE R120/100
  5900 4800 157,5 16 SE R145/100
  6300 5100 172,5 17 SE R160/100

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE 45/100 SE 70/100 SE 95/100 SE 120/100 SE 145/100 SE 160/100 Åtgång
Skena med torr
fogtätning
SKT 45 SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145

SKT 160

0,8 m 
Reglar R 45 R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 1,7 m
Skenor mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 45 SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig. 1,0 m2
Ljud Ej nödvändig. 1,0 m2
Gipsskivor Typ  13 mm Norgips Normalskiva 1,0 m2
per lag
Antal 1 lag på en sida
Skruv 1. lag

Norgips S 25 till första laget. (styck per lag)

19/15 styck
Ljudtätning  Ej nödvändig. 0 l
Spackling Norgips Spackelmassa 0,6/0,4 kg
Norgips Spackelmassa 1,6/1,0 m

Tillägg: Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning