Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Undertakssystem CD-1

CD-1 är ett nedpendlat undertak vars bärprofil och tvärprofil ligger i samma nivå.

CD-1 undertak med 2 lag skivor med yttersta skivlaget längs med tvärprofilerna

 

 

Produkt

CD-1 är ett nedpendlat undertak vars bärprofil och tvärprofil ligger i samma nivå. Alla underlagskomponenter består av galvaniserat stål.

Kantprofil

Längs alla anslutande väggar monteras kantprofil UD 28x27 som skruvas, spikas eller skjuts fast s 400-600 mm. Mot gipsskivevägg fästes den med skruvar till väggreglarna.

Upphängning

Det finns olika typer av upphängning, t.ex justerbart ankare och direktbeslag. Vald upphängning monteras mot befintligt underlag eller med t.ex. skruv eller krok. Om plugg används och taket är brandklassat skall dessa vara av stål då plastplugg ej är brandsäkra. Infästningen dimensioneras med hänsyn till egenvikt och belastning från t.ex. isolering, installationer och armaturer. Avstånd mellan upphängning, se tabell längre ned på sidan.

Profil UD 28x70 monteras längs alla anslutande väggar.

Nivåbeslag till system CD-1. Samtliga flikar skall vikas ned vid montage.

Bär- och tvärprofil CD 60x27. Denna profil används både som bärprofil och tvärprofil i båda CD systemen.

Justerbart ankare och upphängare.
Max belastning 25 kg/st.

Bärprofil

Bärprofilerna (CD 60x27) monteras i vald upphängning och skjuts in i kantprofilen (se Fig A). Det är viktigt att väga in bärprofilerna med vattenpass eller laser. Bärprofilerna monteras alltid med 1200 mm avstånd. Profilerna skarvas med skarvbeslag om nödvändigt.

  FIG A

Vid system CD-1 läggs bärprofilen in i kantprofilen och tvärprofilen monteras mellan bärprofilerna med hjälp en ett nivåbelag så att alla stålprofiler ligger i samma nivå.

Tvärprofil

Tvärprofilerna (CD 60x27, längd 1135 mm) monteras vinkelrätt mellan bärprofilerna och fästes med nivåbeslag. De 8 flikarna på nivåbeslaget skall vikas ned och skruvas fast i tvärprofilerna med plåtskruv typ TSS 15 L eller likvärdig.

Tvärprofilerna är färdigkapade i längden 1135 mm, för att passa in mellan bärprofilerna. Avstånden mellan tvärprofilerna beror på skivans bredd och antal skivlager, se schema nedan.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Plan är yttersta lag. Det yttersta laget monteras så att kortkanterna kan skarvas över en profil.

 

 

Vilken skruv?

Antal Skivlag

Skruvtyp

1 lag

S 25

2 lag

S 41

3 lag

S 57

 

Norgips Plan

-Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av plan.

Norgips Normal 13

- Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.
- Kan användas som yttersta lag.

Norgips Brand 15

- Vid brandklass El60 används 2 lag Norgips Brand som 1:a och 2:a lag på CD-1 systemet.
- Norgips Plan kan användas som yttersta lag för att klara extra höga krav på ytjämnhet och finish.

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.

Ljudtätning

För bästa ljudisolering är det viktigt att alla anslutningar mot angränsande btggdelar är täta. Detta görs med fördel med fogmassa efter montage av första skivlag.

Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.

*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontage tvärs bärprofilerna. Angivna avstånd ovan (a & B) gäller endast för belastning från stålprofiler och gipsskivor. Om konstruktionen belastas med t.ex. mineralull och installationer skall upphängningen dimensioneras för detta.

**) I detta fall måste tvärprofiler kapas till 835 mm.

Värdena förutsätter CD 1 eller CD 2 monterat med justerbart ankare och pendel samt att anslutningar mot övriga byggnadsdelar är täta och att krav på flankerande väggar är uppfyllda. För bästa resultat bör upphängningen placeras minst 20 cm från nivå- eller
kryssbeslag.

Mer information

För information om byggdjup med noniushängare, samt produktöversikt för undertakssystem CD-1, klicka här.