Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Undertakssystem CD-2

CD-2 är ett nedpendlat undertak med primär- och sekundärprofil i två nivåer.

CD-2 undertaksystem med 2 lag skivor med yttersta skivlaget tvärs med sekundärprofilerna.

Produkt

CD-2 är ett nedpendlat undertak med primär- och sekundärprofil i två nivåer. Alla underlagskomponenter består av galvaniserat stål.

Underlag

Efter montage av kantprofil och upphängning placeras primärprofilen ovanpå kantprofilen, så att två olika nivåer skapas (se Fig A).

 

Vid montage av CD-2 läggs bärprofilen ovanpå kantprofilen. Sekundärprofilen monteras med kryssbeslag under bärprofilen i samma nivå som kantprofilen.

Sekundärprofil

Sekundärprofilen (CD 60x27) monteras vinkelrätt under primärprofilen och fästes med kryssbeslag. Avstånden mellan sekundärprofilerna beror på skivans bredd och antal skivlager, se schema nedan. Sekundärprofilernas placering kan enkelt justeras och fixeras när kryssbeslagets låsflikar knäpps ihop.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantsskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Planskiva är yttersta lag.

Norgips Plan

- Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av plan.

Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.

Skarvprofil för Flex-profiler

Kryssbeslag som kopplar samman bärprofilen och tvärprofilen i Flex undertakssystem.

Nyckeltalen i denna tabell är endast vägledande och rimligheten i beräknade resultat skall bedömas av användaren. Hänsyn måste tas till spill.


*) 300 gäller för perforerade gipsskivor samt för skivmontage längs sekundärprofilerna. Angivna avstånd ovan (a & b) gäller endast för belastning från stålprofiler och gipsskivor. Om konstruktionen skall belastas med t.ex. mineralull och installationer skall upphängningen dimensioneras för detta.


 

Värdena förutsätter att Flex undertakssystem är monterade med justerbart ankare och pendel samt att anslutningar anslutningar mot övriga byggnadsdelar är täta och krav på flankerande väggar är uppfyllda. För bästa resultat bör upphängningen placeras minst 20 cm från nivå- eller kryssbeslag.