Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggar


 Genom att klicka i navigationsmenyn till vänster kan du här bland annat läsa om:

Väggar med stålstomme

Gipsskivor på stålstomme används till invändiga väggar i alla typer av byggnationer. Snabb och enkel montering och väldokumenterade egenskaper ger dessa konstruktioner klart försprång i förhållande till andra.

Väggar med trästomme

Gipsskivor på trästomme används ofta som invändiga väggar i bostäder, men också i andra typer av byggen. Väggar med trästomme kan vara bärande samtidigt som de är både brand- och ljudisolerande.

Påsalning- och schaktväggar

Påsalningsväggar utnyttjas bl.a. till förbättring av existerande väggars värme- och ljudisolerande egenskaper. Konstruktionen utnyttjas också till schaktväggar.

Ytterväggar

Norgips System Utvändigt tätar ytterväggar och tål väder och vind i sex månader.

Väggar med böjda former

Norgipsskivor är pga. sin stora flexibilitet mycket lämpliga för både bågar och böjda former.

Tätningar

Tätningen är mycket viktigt vid arbete med tak och väggar av gipsskivor. Det är en förutsättning för att man skall uppnå bästa resultat.

Upphängning

Det är lätt att hänga upp föremål på väggar och i tak med Norgips gipsskivor.

Rörelser och sättningar

 Gips är ett stabilt material med små rörelser. 

Öppningar, skjutdörrar och hörn

Konstruktionsförslag vid öppningar, dörröppningar, skjutdörrar, fönsteröppningar, andra öppningar samt hörn och anslutningar.

Speciallösningar

Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade besök.

Renovering

Det går utmärkt att renovera med Norgips gipsskivor.