Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Speciallösningar

Inbrottssäkring och röntgenavskärmning hör också till möjligheterna med gipsskivor.

Inbrottsskydd

Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade besök. Det kan t.ex. röra sig om extra skydd kring kontors- och affärslokaler, eller andra rum där man förvarar värdesaker och stöldbegärligt gods.

Mer information finns att hämta i SSF 200:4 regler för mekaniskt inbrottsskydd.

Konstruktion

Väggen bör utföras med stålstomme och gärna med förstärkningsreglar. Inbrottsskyddet kan t.ex. vara en s.k inbrottsplåt i olika tjocklekar beroende på skyddsklass, som byggs in i stommen eller monteras mellan gipsskivorna.

OBS! Inbrottssäkringen måste dimensioneras och i många fall är det försäkringskrav som skall uppfyllas. Planläggningen av hur säkringen skall utföras bör göras i samråd med försäkringsbolaget. I brandklassade gipsskivekonstruktioner måste också säkringsmaterialet vara obrännbart och brandsäkert på minst samma nivå som resten av gipsskivekonstruktionen.

Säkringsmaterialet måste passa samman med materialet i gipsskivekonstruktionen för att undvika problem med fukt och värme.

Skyddsklasser (SSF 200:4)
Kraven på inbrottsskydd är enligt försäkringsvillkoren indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta, och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm.
Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm.
Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm.

Inbrottsplåt skarvas med minst 50 mm överlapp och fästs till varandra med s 100 mm mellan fästpunkterna och i reglarna.

 

 

 

Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande fästes i stommen, både i reglar och skenor.

                      

 

Inbrottssäkring med inbyggd stålskiva.

Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande monterat mellan gipsskivorna. Yttersta laget gipsskivor sitter fästat i både stommen och säkringsmaterialet.

 

Röntgenavskärmning

Röntgen avskärmas traditionellt med bly, men kan också avskärmas med speciella gipsskivor. 

Blyskivor

Röntgenrum kan avskärmas med hjälp av blyskivor i gipsskivekonstruktionen. Det är lämpligt att limma blyskivorna på spånskivor eller plywood innan de monteras i konstruktionen. Givetvis måste blyskivorna vara täta med korrekt utförda skarvar för hundraprocentig avskärmning.

Alla skarvar mellan blyskivorna måste ha ett överlapp på minst 10 mm och alla genomföringar, skarvar och skruv- eller spikhål måste fyllas med bly. Skall man montera in blyskivor i väggar bör man välja väggtyper med delad stomme. Detta för att kunna göra installationer och hänga upp armaturer utan risk för att skada blyskivorna.


OBS! Kontakta experter inom området för att få rätt tjocklek och placering av blyskivorna.

 

Röntgenavskärmning
Blyskivorna måste skarvas med en överlappning på minst 10 mm.

Röntgenavskärmning
Alla skarvar samt skruv- och spikhuvuden måste täckas med bly.


 

Röntgenavskärmning i väggar

För att kunna montera armaturer och installationer utan att skada blyskivorna måste man använda väggar med delad stomme.

 

 

 

Röntgenavskärmning

Exempel på blyinläggning vid övergång mellan vägg och dörr. Blyinläggningen måste vara tät överallt, även vid anslutningar.

 

 

 

Röntgenavskärmning i nedpendlat tak

För att kunna dra installationer och montera armaturer utan att skada blyskivorna, bör dessa placeras ovanför primärprofilerna. Man måste fylla med bly kring upphängningens genomföringar.

 

 

 

Röntgenavskärmning

Exempel på blyinläggning vid anslutning mellan vägg och nedpendlat innertak.Se även Norgips Handbok 2012 : Kap 5 - Funktionsväggar

Gipsskivor

För avskärmning med hjälp av specialgipsskivor, kontakta Norgips.