Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggar med böjda former

På grund av sin stora flexibilitet är Norgips gipsskivor lämpliga för både bågar och böjda former. Man kan använda 13 mm Normalskiva, men den speciella 6 mm Ytskivan är lättare att böja i radier ned till 300 mm. Andra skivtyper lämpar sig inte för böjning. Vägledningen gäller väggar, men samma metod kan användas till
innertak, pelare m.m.

Några fakta

  • Fuktade skivor är lättare att börja än torra. När skivorna har torkat behåller de den nya formen.
  • Vid större radier - över 2600 mm för 13 mm skivor och över 600 mm för 6 mm skivor - kan man böja skivorna direkt mot stommen. Vid mindre radier måste skivorna förböjas innan de monteras. 
  • Det är något lättare att böja skivorna på tvären än på längden. Obs! Feltryck i Montagehandbok 6.0 2004, där det står tvärtom (detta är justerat i PDF-filen nedan).
  • Vid mindre radier är vertikal skivmontering lättare, men det kan vara svårt att få vertikala skarvar jämna om inte skivorna förböjs.
  • Horisontell montering gör det lättare att spackla skarvarna, men är bäst för större radier.

 

 
Radie
ner till -

6 mm skiva

13 mm skiva

Fuktad

Torr

Fuktad

Torr

Tvär-
böjd

Längs-
böjd

Tvär-
böjd

Längs-
böjd

Tvär-
böjd

Längs-
böjd

Tvär-
böjd

Längs-
böjd

3500 mm

           

 

 

3500-2600 mm

 

 

   

   

2600-2000 mm

 

 

 

 

 

 

2000-1500 mm

 

   

 

 

 

1500-1200 mm

 

     

   

1200-900 mm

   

 

 

900-600 mm

 

 

 

   

600-400 mm

           

400-300 mm

 

           
 

 

= Lätt att böja och montera skivorna

 

Förböjning av skivorna
rekommenderas

 

= Möjligt att böja skivorna. Montering ska utföras försiktigt.

Förböjning av skivorna nödvändigt

 

= Inte möjligt/ inte aktuellt

 

B Regelavstånd och ev uppklippning av skenflänsar

Radie

Regelavstånd (mm)

Skena klippt per

6 mm skiva

13 mm skiva

förböjd

ej förböjd

förböjd

ej förböjd

Över 3500 mm

300 mm

300 mm

600 mm

300 mm

60 mm

3500 - 2600 mm

300 mm

200 mm

600 mm

200 mm

50 mm

2600 - 2000 mm

300 mm

150 mm

300 mm

150 mm

40 mm

2000 - 1500 mm

200 mm

150 mm

300 mm

150 mm

40 mm

1500 - 1200 mm

200 mm

150 mm

300 mm

 

30 mm

1200 - 900 mm

200 mm

150 mm

300 mm

 

30 mm

900 - 600 mm

200 mm

100 mm

300 mm

 

20 mm

600 - 400 mm

150 mm

 

 

 

15 mm

400 - 300 mm

150 mm

 

 

 

15 mm

 

Se även PDF-fil:  6.1 Bågar och böjda former med gipsskivor (1995)