Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Spackling - vilken spackelmassa?

Vilken typ av spackelmassa man väljer beror på flera olika faktorer. Här beskriver vi de olika typerna. Översikten under Spackelremsor, lager kan också vara till hjälp när du skall välja spackelmassa.

Härdande massa

Härdande massor har förmågan att binda vatten. Det inträffar under en kemisk process i samband med härdningen. I regel är härdningstiden kort och massan sjunker något. Härdande massor levereras alltid i pulverform och blandas till strax före användningen.

Användningsområde

Skarvspackling, finspackling, reparation av skador, utfyllning av hål och större sprickor. Bör inte användas till den avslutande finspacklingen.

Härd- och torktid

Den korta härdtiden, 1/2 till 1 timme, innebär att de olika skikten kan läggas på i snabb följd. Själva torktiden är ca. ett dygn. Man skall aldrig slipa eller måla innan spacklet är genomtorrt.


Dolomit-baserat spackel

Dolomit-baserat spackel har stort innehåll av lim som binder samman massan efter uttorkningen och ger god vidhäftning till skivor och skarvremsor. Torktiden är längre än för härdande massor, och massan sjunker något under torkprocessen.

Användningsområde

Dolomit-baserat spackel används till skarvspackling och till alla efterföljande ytbehandlingar. Dolomit-baserat spackel har totalt sett bättre styrka än de flesta andra massor. Använd dolomit-baserat spackel när kraven på hållbarhet är höga, t.ex. vid fogning av vågräta skivskarvar och kortkantskarvar på höga väggar. Om man använder den färdigblandade massan till skarvspackling bör den tunnas ut med ca. 1,5 dl vatten per 5 kg massa.

Torktid

Torktiden varierar med temperatur och luftfuktighet. Efter fogningen bör torktiden uppgå till c:a 24 timmar. För 2:a och 3:e finspacklingen kan den minskas något. Se också tabellen över torktider på sid 19.


Lättspackel

Lättspackel är specialtillverkat för att sjunka något. Några av de finare typerna passar bra för skarvspackling m.m medan andra inte alls lämpar sig för det. Grovt lättspackel innehåller oftast en mindre del bindemedel och kan därför inte användas för skarvspackling.

Användningsområde

Vissa typer av lättspackel kan användas till skarvspackling och alla efterföljande ytbehandlingar. Grovt lättspackel bör bara användas för utfyllningsarbeten eller möjligtvis till en del reparationer. De grova typerna skall aldrig användas till spackelremsor, avslutande ytbehandlingar eller för t.ex. spackling av hörneller hörnskyddslist första gången.

Torktid

Ungefär som för finspackel eller lite kortare, dvs. ungefär 24 timmar.

Översikt

En översikt över de olika spackelmassornas viktigaste egenskaper.

Egenskap

Härdande massa

Dolomit-baserat

spackel 

Lättspackel

fin

Lättspackel

grov

Bra till spackelremsa

Ja

Ja

Ja 1)

Nej

Bra till finspackling

Delvis

Ja

Ja

Nej

Bra till skruv

Ja

Ja

Delvis

Nej

Bra till reperation

Ja

Ja

Delvis

Delvis

Bra vidhäftning till skiva

Ja

Ja

Ja 1)

Nej

Smidig och lättanvänd

Delvis

Ja

Ja

Ja

Snabb genomtorkning

Ja

Nej

Delvis

Delvis

Minimal sjunkning

Ja

Nej 1)

Ja

Ja

Tar upp rörelser

Ja 2)

Ja 2)

Ja 2)

Nej

Ytan liknar gipsskivan

Nej

Ja

Delvis 

Nej

Lättslipad

Ja

Delvis

Ja

Ja

Suger lite färg

Nej

Ja

Delvis

 Nej


1) Beroende av typ
2) Kombinerad med skarvremsa