Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Viktiga förutsättningar

Självklart är valet av material, verktyg och metoder viktigt för ett bygge, men faktum är att det är det hantverksmässiga utförandet som främst bidrar till det perfekta slutresultatet. För att entreprenörer och uppdragsgivare skall bli nöjda är det därför viktigt med kontinuerlig övning.

Vårt sätt att hjälpa dig på vägen till ett fullgott slutresultat är vägledningen nedan. Denna skall enbart ses som en vägledning och introduktion i konsten att spackla.

Montera gipsskivorna rätt

Innan du påbörjar spacklingsarbetet är det viktigt att kontrollera att gipsskivorna sitter rätt monterade. Det omfattar t.ex. kontroll av ev. monteringsskador, placering och utförande av kortkantskarvar och av hörnskyddslist. Det är även mycket viktigt att kontrollera att skruvarna sitter rätt monterade. Finns det skruvhuvuden som sticker ut skall dessa åtgärdas, i annat fall finns det ingen möjlighet till ett prydligt slutresultat. Dessutom riskeras rostskyddet på skruvarna att slipas av, vilket resulterar i ett garanterat rostgenomslag vid målning eller tapetsering.
 

Rätt montering: Skruvar är försänkta och kartongen hel - klart för spackling.

 Fel montering: Skruvar sticker ut.
Lös kartong

 

Var noga med att avlägsna eventuell lös kartong i samband med monteringsskador. Reparera detta med hjälp av Norgips Gipsbruk eller Norgips Rapid innan du börjar spackla.

Fel montering: Skruvar sitter för djupt –kartongen har gått sönder.

 

Hål och stora sprickor

 

Om öppningar och sprickor är mer än 5 mm breda måste de fyllas med härdande massa före spackling. Norgips Gipsbruk är utmärkt till detta. Norgips Rapid kan också användas.

Fel montering: Regeln sitter snett.

   

Håll bygget varmt och torrt

 

 

Tänk på att hålla tillräckligt hög temperatur under hela spackelarbetet.

Det är också viktigt att hålla god luftcirkulation så att fukten från de torkande spackelmassorna kan luftas ut ordentligt.

Se torktider i tabellen nedan, men undvik tiderna i de grå fälten. Dessa påverkar resultatet negativt, då torktiden antingen är mycket kort eller mycket lång.

 

Ta dig tid  vänta med att gå vidare i arbetet tills dess att spacklet är genomtorrt.

Kom ihåg: Hög temperatur och god luftcirkulation. 

 

Relativ fuktighet

Temperatur

10°C

15°C

20°C

25°C

10%

21T

14T

10T

7T

20%

23T

16T

11T

8T

30%

26T

18T

12T

9T

40%

29T

20T

14T

10T

50%

36T

24T

17T

12T

60%

42T

29T

20T

14T

70%

54T

38T

26T

19T

80%

78T

54T

38T

27T

85%

4D

72T

48T

34T

90%

6D

4,5D

72T

39T

95%

12D

8D

6D

4D

T = Timmar D = Dygn

 

Välj rätt

Var noga med att välja rätt material både när det gäller spackelmassa och spackelremsa. Det krävs att du speciellt uppmärksammar den spackelmassa du väljer till finspacklingen, om spackelmassan senare skall målas.

Använd släpljus

Det är en god idé att belysa arbetsytan med släpljus efter grundningen. Det gör det lätt att urskilja eventuella ojämnheter som senare kan punktspacklas.

Var noggrann

Förbered underlaget på bästa sätt och var noggrann med ditt eget arbete under hela processen. Det underlättar för dig själv i längden och ger ett bättre slutresultat. Skulle det förekomma ett fel i ett tidigt skede påverkas alltid resultaten i de efterkommande stegen. Har du t.ex. monterat en spackelremsa fel kommer denna att försvåra ditt arbete hela vägen fram till finspacklingen.

Resultatet är viktigt  för dig

Ett bra resultat är självklart viktigt för dina kunder, men det är minst lika viktigt för dig. Leverera god service i alla avseenden! Städa efter dig och avlägsna slipdamm, gammalt spackel, spackelremsor och emballage. Tänk på att du och ditt arbete representerar ditt eget varumärke. Är kunderna nöjda med dig får du snart mer jobb. 

Nöjda kunder är din bästa reklam.

Verktyg och tillbehör

Att spackla gipsskivor för hand kräver varken avancerade vertyg eller större investeringar. Du behöver ett par stora baljor eller hinkar för att blanda spackelmassan i. Det är även bra att ha en stor värmefläkt till hands, även om det oftast är varmt i huset när det spacklas.

Spackelmassa kan blandas för hand, men en bra borrmaskin underlättar arbetet. Rotationshastigheten på denna får inte överstiga 700 varv per minut. Tänk på att komplettera borrmaskinen med en lämplig visp för att göra blandningsmomentet så effektivt som möjligt.

Läs mer om verktyg här.

Om upphängning

När väggar och tak är av gipsskivor är det lätt att hänga upp eller fästa både inredning och pynt. Med spik och X-krok kommer du ett gott stycke på väg när det kommer till upphängning, däremot krävs plugg för att skapa en säker montering. Du behöver välja en pluggtyp som är avsedd för gipsskivor och anpassad efter föremålets vikt samt antal lager gipsskivor. Använd så många pluggar du behöver, men var noga med att inte montera dem för tätt. Använd alltid borr när du skall göra hålen för pluggarna.

Mer om upphängning här.