Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Nya Branschregler från BKR 1 februari 2010

Publicerad: 2009-12-30 10:36 | Nyhetsarkiv: Nyheter (SE)

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV 10:1, börjar gälla den 1 februari 2010 med en övergångstid till 30 juli 2010.

Våtrum delas in i våtzoner

Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta.

När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1.

Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Våtzon 2 = Övriga väggytor. 

Bild: BKR BBV 10:1, figur 3.

 

Täthetsklasser

Det är infört tilläggsbeteckningar för att förtydliga vilken typ av tätskikt, folie eller övriga godkända tätskiktsystem, man avser i respektive zon:

VTgF=Vattentäta golvsystem av folietyp
VTvF =Vattentäta väggsystem av folietyp
VTg =Övriga godkända tätskiktssystem för golv
VTv =Övriga godkända tätskiktssystem för väggar

Val av tätskiktsystem

Våtzon 1, väggar

Skivkonstruktioner  VTvF

Våtzon 1, golv

Skivkonstruktioner  VTgF

Våtzon 2, väggar

Skivkonstruktioner  VTvF eller VTv

Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp (VTvF) på väggar i våtzon 1, till annat godkänt  tätskiktssystem (VTv) i våtzon 2, ska båda systemen vara från samma tillverkare.

Underlag

Vägg- och golvunderlag inom våtzon 1 ska vara av icke fuktkänslig karaktär, d v s ha formstabilitet efter nedfuktning och inte förorsaka mikrobiell påväxt.

Norgips Humid Board anses vara av "icke fuktkänslig karaktär" om man förutsätter att "nedfuktning" motsvarar ca 85-90 % RF, det finns inget i själva skivan som kan förorsaka mikrobiell påväxt och Norgips senaste tester för mikrobiell påväxt styrker detta.

Skivkonstruktioner

Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtutrymmen samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Kartongklädda skivor av gips ska inte användas i våtzon 1 som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva. Gäller både golv och väggar.

Väggar

Skivor ska vara av tillverkaren rekommenderade och lämpliga som underlag för tätskikt och plattsättning. Norgips Humid Board uppfyller dessa krav.

Kartongklädda skivor av gips ska inte användas i våtzon 1 som underlag för tätskikt och plattsättning eller som bakomvarande skiva.

Ovan stycke betyder att det skall vara Humid Board och ingenting annat bakom. Det får inte förekomma kartongklädd gipsskiva  bakom Humid Board i våtzon 1.

BBV sätter bara krav till att inte använda kartongklädda gipsskivor i våtzon 1. I våtzon 2 tar man ingen direkt ställning till val av skivmaterial vilket gör det möjligt att använda kartongklädda gipsskivor i våtzon 2, se konstruktionsanvisningar nedan.

Skivornas dimensioner och antal ska vara anpassade till aktuellt c-avstånd mellan reglar för tillräcklig böjstyvhet enligt skivtillverkarens anvisningar.  

Norgips anvisningar och rekommendationer om val av skivmaterial, stomme, antal lag etc är det som gäller för ett fackmannamässigt utförande. BKR tar ingen ställning till material i bakomliggande stomme.

Golv

Kartongklädda gipsskivor ska inte användas i golvkonstruktioner.

Det innebär att Humid Board skall användas på golv - dock får inte tätskikt appliceras direkt på skivmaterialet, det skall vara en avjämningsmassa ovanpå innan tätskikt appliceras.

Norgips metod att limma Humid Board på spånskiva uppfyller kraven i reglerna.

Tätskikt

Tätskikt ska vara enligt respektive tillverkares, av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem.

I enskilda fall kan lägre ånggenomgångsmotstånd än 1 miljon s/m vara tillräckligt, t.ex. för innerväggar. Högre ånggenomgångsmotstånd än 1 miljon s/m kan krävas, t.ex. för ytterväggar.

Norgips har utförda fuktsäkerhetsprojekteringar (från SP Borås) med Humid Board som invändig beklädnad på ytterväggar i våtrum och med Weather Board som utvändig vindskiva. Bakom Humid Board är en luft- och ångbroms (Sd=5 m, Z=1,4 x 105 s/m) applicerad och tätskiktsystemet är beräknat att hålla ett ånggenomgångsmotstånd på minst Sd=50 m eller Z=2 x 106 s/m.

Beräkningarna visar ingen förhöjd fuktighet i väggarna på inifrån kommande fukt. Det betyder att Norgips rekommenderar, med stöd av fuktsäkerhetsprojekteringen, att Humid Board alltid skall användas på ytterväggar, oavsett våtzon, med en luft- och ångbroms bakom skivorna.


Norgips anvisningar

Väggar

 

Våtzon 1

VTvF

SE R70 2HB/2 M0 c450 (kvalitetsklass Q4)

Stålregelstomme (primärt) eller träregelstomme (sekundärt) med minst 70 mm djup med regelavstånd max 450 mm.
2 lag Norgips Humid Board 13 mot våtrumssidan.

Alt 2 (kvalitetsklass Q3)

70 mm djup med regelavstånd max 300 mm.
1 lag Norgips Humid Board 13 mot våtrumssidan.

Alt 3 (kvalitetsklass Q3)

70 mm djup med regelavstånd max 450 mm.

1 lag Norgips Humid Board 15 mot våtrumssidan.

Våtzon 2

VTv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTvF

SE R70 2HB/2 M0 c450 (kvalitetsklass Q4)

Stålregelstomme (primärt) eller träregelstomme (sekundärt) med minst 70 mm djup med regelavstånd max 450 mm.
2 lag Norgips Humid Board mot våtrumssidan.

Alt 2 (kvalitetsklass Q3)

70 mm djup med regelavstånd max 300 mm.
1 lag Norgips Humid Board 13 mot våtrumssidan.

Alt 3 (kvalitetsklass Q3)

70 mm djup med regelavstånd max 450 mm.
1 lag Norgips Humid Board 15 mot våtrumssidan.

Alternativt kan man byta ut:

2 lag Humid Board 13 mot 2 lag Norgips Normal 13 eller 1 lag Hård 13
1 lag Humid Board 13 mot 1 lag Norgips Normal 13 eller Hård 13
1 lag Humid Board 15 mot 2 lag Norgips Normal 13 eller 1 lag Hård 13

Obs! Byts Humid Board ut mot Normal eller Hård bör tätskiktssystem av folietyp användas (VTvF). Ska annat tätskiktsystem än VTvF användas bör Humid Board användas*.

Golv

 

Våtzon 1

VTgF

Träbjälkar på max c600 mm med 22 mm golvspånskiva.

Norgips Humid Board 15 hellimmas på spånskivorna, tvärs bjälkarnas riktning med förskjuten långkantsskarv i förhållande till spånskivorna. Tätskikt får inte appliceras direkt på skivmaterialet, det skall vara en avjämningsmassa ovanpå innan tätskikt appliceras.

*) Detta innebär att Norgips gör en harmonisering mellan branschreglerna BKR och GVK.

>> Läs mer på www.bkr.se