Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Norgips frågor och svar (FAQ)

Här hittar du de vanligaste frågorna om gipsskivor och konstruktioner med gipsskivor. Har du fler funderingar om gipsskivor använd gärna formuläret under länken Ställ en fråga till vänster.

Fråga: Vad använder jag för gipsskiva till innertaket i ett våtrum?

Svar: Branschreglerna som tar upp tak i våtrum, MVK (målarmästarna), skriver: Skivmaterialet skall vara monterat enligt leverantörens anvisning. Kartongklädd gipsskiva får användas men en mer fukttålig skiva (exempelvis oorganisk skiva) ger en mer fukttålig konstruktion och rekommenderas därför i första hand. Beklädnadsskivor av trä och träbaserade material är inte lämpliga för våtrum. Det betyder att i första hand rekommenderas Humid Board 13, men det är inte förbjudet att använda kartongklädda gipsskivor. Humid Board har printad text på båda sidor och Norgips kan inte garantera att färgen blöder igenom ytskiktet. Om man vill ha ett slätt och snyggt tak rekommenderas Norgips Plan 13 (vid större area med stora ljusinsläpp), den är försänkt i alla kanter och underlättar att få ett slätt tak. Annars fungerar Norgips Normal eller Hård 13 utmärkt. Taket skall behandlas enligt MVK's regler för våtrum, i tak med VA klassad färg.

Fråga: Kan jag spackla Humid Board med glasfiberremsa & våtrumsspackel för att sedan måla med våtrumsfärg?

Svar: Ja, det går bra. Humid Board 13 och 15 har en försänkt långkant som är avsedd för spackling med glasfiberremsa (vi avråder från pappremsa i våtrum med hänsyn till gällande branschregler) vid använding av målade system. Det viktiga är att spackelremsan läggs i spackel för att uppnå armering av spacklet.

Se även Montage > Ytbehandling.

Fråga: Kan man använda OSB- eller Plywoodskiva bakom Humid Board i våtrum?

Svar: Enligt Branschreglerna för våtrum, BKR och GVK, skall fuktsäkra skivor användas i våtrum generellt. BKR skriver att "Träbaserade skivor skall inte användas i keramiska väggbeklädnader" (BBV 07:1 kap 5.7.1 Väggar). Enligt deras sätt att tolka sin egen skrift betyder det att man endast får montera fuktsäkra skivor, Humid Board, på stommen (vår rekommendation är stålstomme, BBV tillåter dock trästomme) närmast våtrummet. Eventuella träbaserade skivor som ska användas för infästning monteras inne i stommen, lämpligen med Norgips Kortlingsbeslag KB 12.

Läs mer under Våtrum.

Fråga: Hur kan en gipsskiva vara ett så bra brandskydd men ändå inte tåla permanenta temperaturer över 50°C?

Svar: Det kemiskt bundna vattnet i gipsskivan torkar ut vid kontinuerlig temperatur över 50oC vilket påverkar skivans egenskaper. Det finns upp till 2 kg kemiskt bundet vatten per kvadratmeter gipsskiva. Detta vatten frigörs vid brand och hämmar brandens utveckling. Norgips rekommenderar inte att element och annan varm armatur monteras direkt mot gipsskivor. Det har hänt att lampor som varit monterade i gipsskivetak har ramlat ner efter långvarig kontinuerlig temperatur över 50oC. De flesta armaturtillverkare har förändrat sina konstruktioner för att infästningar inte ska vara heta. Som extra säkerhet rekommenderas spikplåt bakom dessa typer av installationer. Det är olämpligt att det kristallbundna vattnet (2kg/m2) frigörs eftersom gipsskivan då blir mer porös.

Fråga: Behöver man ta hänsyn till rörelser i en gipsskiva?

Svar: Fuktighet och temperatur påverkar rörelsen i alla material. En gipsskiva utvidgar sig <0,04 mm och den relativa fuktigheten varierar mellan 45 och 90%, alltså utvidgas en 1200 mm bred skiva max 0,48 mm i sidled. Vid montage av gipsskivor är det svårt att få mindre felmarginal än 5 mm, därför påverkar inte gipsskivans rörelse montaget och inte heller konstruktionen. Sprickor i fogar kan uppstå på grund av rörelser i gipsskivan men det finns knappast något annat material med lika små diffusionsförändringar.

Fråga: Är naturgips bättre än industrigips?

Svar: Många gånger tror man att allt som är naturligt är bättre, men verkligheten är inte fullt så enkel. Idag tillverkar Norgips gipsskivor av naturgips och industrigips, precis som det står i vår Byggvarudeklaration. Naturgips, CaSO4+2H2O, kommer från dagbrott i t.ex. Spanien. Industrigips framställs vid rening av utsläpp från kraftverk. Utsläppen innehåller svaveldioxid SO2. Det finns gränsvärden för hur mycket SO2 som får släppas ut i atmosfären. Kraftverken måste rena sina utsläpp och ett enkelt sätt är att binda SO2 till kalksten CaO3 eller bränd kalk CaO tillsammans med vatten H2O. Lite förenklat blir detta gips CaSO4+2H2O. Industrigips och naturgips är alltså uppbyggt av precis samma atomer. Industrigips är framställt under kontrollerade former till skillnad från naturgips, samt att processen renat atmosfären. I Tyskland har man gjort en jämförande studie av 15 industrigipsproducenter och 12 naturgipsgruvor. Studien undersökte hudirritation, inandningsproblem, magproblem genom en serie kemiska-, spår-, radioaktiva-, och giftanalyser. Resultaten från dessa studier visar att industrigips är renare än naturgips, med en renhet på 98-99%. Övriga ämnen som finns i gipsskivor är mycket lägre än de riktvärden som finns.

Fråga: Kan man lägga gipsskivor på golv?

Svar: Om underlaget är jämnt och av trä kan man lägga ett lager gipsskivor på golvet och skruva fast dem. Om underlaget är ojämnt och av trä skall två lager gipsskivor limmas samman och läggas ovanpå golvet. Åtminstone det övre lagret skall vara Norgips Golvskiva. Om underlaget är ojämnt och av trä kan man också jämna ut underlaget och fästa en skiva mot underlaget med skruv. Om underlaget är av isolering, cellplast eller hård mineralull ska två lager gipsskivor limmas samman och läggas ovanpå golvet. Ovanpå isolering skall alltid det övre lagret vara Norgips Golvskiva, om inte båda lagren är Norgips Golvskiva. Om underlaget är av betong bör man alltid limma samman två lager gipsskivor och lägga ovanpå golvet. Ojämnheter i golvet ska jämnas ut med t.ex. spackling. Om det finns risk för att fukt kommer upp från betongen skall en fuktspärr läggas under gipsskivorna.

Fråga: I vilken riktning monteras gipsskivor mot stålreglar?

Svar: Monteras skivorna stående bör de beställas på mått eller tillpassas så att de är 10–15 mm kortare än vägghöjden. Skivorna bör monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruva ungefär mitt på skivan och arbeta ut mot sidorna. Vid montage i fel riktning kan tandning uppstå. Liggande skivmontage används sällan till stålstomme. För övrigt skall liggande skivor aldrig pressas hårt samman i skarvarna. Starta vid taket med så tät montering som möjligt, ev. med anpassning, och fortsätt nedåt med spackelförsänkningarna mot varandra. Läs mer i Norgips Handbok 2012 under Montage och Hantering och kom ihåg att följa de få men viktiga reglerna om skarvförskjutning, stöd och öppningar.

Fråga: Behöver jag använda isolerhållare för mineralullen inne i väggen?

Svar: Isolerhållaren är med dagens isolerskivor inte nödvändig. Tidigare fanns det en typ som kallades stålregellängd, vilken var en lite "sladdrig" isolering på rulle. Denna behövdes fästas upp för att inte säcka ihop. Dagens isolerskivor är tillverkade med övermått så förutsatt att reglarna monterats på korrekt sätt skall ingen hållare behövas. Den tidigare rekommendationen var att använda 2 st isolerhållare per regelfack, dvs 4,4 st per löpmeter vägg. Isolerhållaren monteras med dubbelhäftande tejp vilken är monterad på hållaren.

Fråga: Vilken remsa ska jag använda vid spackling av gipsskivor?

Svar: Vid spackling rekommenderar Norgips att man använder en remsa av papp. Denna remsa kan tillsammans med tillhörande spackel ta upp skjuvkrafter till skillnad från glasfiberremsor. Spacklet ska ha samma tryckhållfasthet som gipsskivan. Dessutom ska spacklet ha den egenskapen att den drar med sig pappremsan in i skarven när den torkar så att inte det uppstår en luftficka bakom pappremsan. Pappremsan ska läggas i vått spackel för att bli ordentligt fuktig och hindra att luftblåsor uppstår under pappremsan. Alternativt kan pappremsan fuktas innan den monteras för att undvika att blåsor bildas när den torra remsan monteras i det våta spacklet. När man fuktar remsan räcker det att låta remsan ligga ovanför vattenytan i en till hälften vattenfylld hink. Pappremsan får inte täckas med spackel förrän den är helt torr.

Läs mer om spackelremsor här.

Fråga: Vilken skiva ska monteras ytterst eller överst om konstruktionen består av flera olika typer av skivor?

Svar: I konstruktioner där man kombinerar olika typer av skivor kan det uppstå otydligheter kring vilken skiva som ska sitta ytterst. Den som är lättas att montera först kanske inte alltid ger konstruktionen bäst funktion. I en brandkonstruktion med tex. en Normalskiva och en Brandskiva ska Brandskivan monteras ytterst och skydda konstruktionen mot brand. En Normalskiva hejdar ett brandförlopp under kortare tid än en Brandskiva. En Brandskiva innehåller glasfiberarmering som gör att skivan håller samman längre utan att ramla sönder och ner. En golvkonstruktion som består av tex. en Normalskiva och en Golvskiva ska Golvskivan ligga överst. Detta för att den tål tryck bättre än en Normalskiva och Golvskivan sprider trycket, som då inte blir en punktlast på underliggande skiva.

Fråga: Varför ska man inte använda en utvändig skiva till våtrum?

Svar:
1.
Den har ingen spackelförsänkning.
2. Skivan är för tunn, 9mm, för att fästas direkt mot stålreglar eller träreglar.
3. Den svarta tryckfärgen på skivans framsida kan lysa igenom om man målar gipsskivan.

Norgips GUX Gipsskivor för utomhusbruk används för vindskydd i ytterväggar och som ljud och vindspärr i isolerande tak. Skivan kan också användas över kalla rum. Den har en impregnerad kärna med raka kanter och kartong på långsidorna. Vid användande av Norgips GUX gipsskivor som vind- eller regnskydd skall man inte tejpa skarvarna mellan skivorna. Om det finns särskild anledning att skydda dem skall man använda H-profil av plast till vertikala skarvar som inte är understödda. Skarvprofil V10 av stål används till horisontella skarvar. Monterade gipsskivor ska aldrig stå i direkt kontakt med betong. För att skydda mot regn som skvätter upp från marken räcker det ofta att plasta metern närmast marken så att den skyddas mot regn. Det måste finnas en luftspalt mellan väggen och plasten så att skivorna tillåts torka ur. Vid kapade kanter, till exempel vid fönster och dörröppningar bör man också montera ett fuktskydd.

Fråga: Hur länge kan en utvändig gipsskiva sitta monterad innan fasaden monteras?

Svar: Monterade utvändiga gipsskivor tål att exponeras för väder och vind under 3 månader. Under gynnsamma förhållanden kan skivan sitta exponerad längre tid. I kraftigt slagregnsutsatta lägen bör kortare exponeringstid än tre månader väljas. En förutsättning är att vindskyddsskivorna har möjlighet att torka när det inte regnar.

Fråga: Varför kan jag inte lägga en tunnare ytskiva på golvet istället för en Golvskiva?

Svar: Den tål inte en lika stor belastning som en golvskiva. Generellt kan man säga att gipsskivorna tål ett tryck på 3 MPa. För Norgips Hårdväggskiva 13, 1200 mm och Hårdväggskiva 13, 900 mm gäller 10 MPa. Norgips Golvskiva 13, 600 mm tål tryck upp till 11 MPa.

Fråga: Vad gäller vid gipsskivemontage?

Svar: Mot stålreglar används skruvar. Även mot trä rekommenderas skruvmontage. Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong. Skruvlängden ska vara gipstjocklek + 20 mm in i träregel eller + 10 mm genom stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare 7 mm. Detta gäller om ej skruvtillverkaren föreskriver annat. Avstånd från skuren skivkant min 10 mm. Avstånd från klädd skivkant min 12-15 mm. Vid skruvmontage av Väggar och Tak rekommenderar Norgips längs skivkanten s < 250 mm inne på skivan s < 250 mm Dessa avstånd kommer att gälla i de europeiska normer som Norgips är med att arbeta fram. Idag står det 200 mm längs skivkanten och 300 mm inne på skivkanten i Hus AMA 98 sidan 486. Vid montage av Norgips Kortplank på tvären av underlaget reduceras avstånden till 200 mm.

Fråga: Vad har gipsskivor för hållfasthetsegenskaper?

Svar: I vår tekniska specifikation (1.2) över våra skivor finns hållfasthetsvärden för våra olika skivtyper. 

Fråga: Finns det 9 mm golvgips?

Svar: Norgips Golvskiva tillverkas endast i tjocklek 13 mm. Med en 9 mm skiva uppnår man inte tillräcklig hållfasthet (böjningsstyrkan) för att klara laster och tryck från golvbeläggningar.

Fråga: Gipsskivor på ytterväggar av betong (ej källare)?

Svar: Det går bra att limma upp gipsskivor på betongväggar med t.ex. Norgips Gipsbruk eller ett plattsättningslim typ Ardex S48. Dock måste betongen vara äldre än 28 dygn. RF får inte permanent överstiga 70%, om det finns risk för väggen att fuktbelastas skall det finns möjlighet för gipsskivan att torka ut, te x luftspalt eller diffusionsöppet ytskikt.

Fråga: Rostgenomslag på skruvar?

Svar: Använd skruv som är elförzinkade, Efz, eller har motsvarande korrosionsskydd. Då elförzinkad skruv föreskrivs skall skruven vara förzinkad och ha minsta skikttjocklek vid diameter mindre än 5 mm, klass Zn 5.

Fråga: Hur fäster jag en gipsskiva?

Svar: Det beror på vilket underlag. På trä- eller stålreglar kan man skruva eller limma upp gipsskivorna. Har man befintliga väggar, t.ex. en murad väggar kan man limma upp med Norgips Gipsbruk.

Fråga: Kan man målningsbehandla en Utvändig gipsskiva?

Svar: Norgips Utvändig och Utvändig-X är inte avsedda för någon form av ytbehandling. Gipskärnan innehåller paraffinvax som är vattenavstötande samt att kartongen på Utvändig-X (röd) är vattenavvisande.

Fråga: Kan man klä putsade innerväggar med gipsskivor?

Svar: Norgips Ytskiva 6 mm är bl.a. avsedd för att klä putsade väggar, man får snabbt och enkelt en jämn och fin yta. Enklast är att limma upp med Norgips Gipsbruk, man bör verifiera att underlaget, putsen, är tillräckligt fast.

Fråga: Kan man limma gipsskiva på träskiva eller spontad trävägg?

Svar: Det fungerar bra att limma upp Norgips Gipsskivor med ett Norgips GSL 600 alt. ett plattsättningslim. Det man ska tänka på är att fiberriktningen på träunderlaget är antingen horisontellt eller vertikalt, detta för att undvika rörelsesprickor.

Fråga: Varför använda gippsskivor på yttervägg i stället för asfaboard eller vindpapp?

Svar: Norgips Utvändig-X har flera egenskaper utöver vindskyddet (jfr. med asfaboard och vindpapp). Skivan bidrar till väggens vindavstyvning (skivverkan) och den minskar det totala fuktinnehållet i konstruktionen. Skivan är enkel att hantera, bearbeta och montera samt att den är formstabil även under fuktiga väderleksförhållanden.

Fråga: Brandskydd och ytskiktsklass?

Svar: Norgips Gipsskivor brandskyddsklassas som Tändskyddande beklädnad med ytskiksklass I (enligt BBR), se TG-bevis här.

Fråga: Kan jag använda stålprofiler utan att fästa i taket (för ett rum i rummet)?

Svar: Det går bra att bygga fribärande tak med stålprofiler upp till 6,2 m.

Fråga: Behövs det något speciellt underhåll för gipsskivor?

Svar: Nej, egentligen inte. De förutsättningar som gäller är att den relativa luftfuktigheten, RF, permanent inte får översiga 70% och att den permanenta temperaturen inte överstiger 50°C. Reperationer av små och stora hål kan enkelt åtgärdas.

Fråga: Hur gör man vid avloppet när det är fall?

Svar: Se Ardex-metod här (pdf).

Fråga: Kan man lägga 6 mm renoveringsgips på golvet som är 22 mm spånskiva för att sedan lägga klinker?

Svar: Norgips rekommenderar att hellimma 1 lag 13 mm Golvskiva med t.ex. Ardex S48 mot spånskivan vid keramiska ytskikt. Ytskiva 6 mm har inte tillräcklig hållfasthet för att klara av tryckbealstningar från klinkerplattor.

Fråga: Vilken skruv eller spik rekommenderas till Ert hörnskydd i metall?

Svar: Hörnskyddet monteras med ett Fästverktyg för hörnskydd och sedan spacklar man in hörnskyddet, detta ovasett om det är trä eller stålregel.

Fråga: Vad är utegipsskivorna impregnerade med?

Svar: Norgips Utvändig och Utvändig-X är impregnerade med ett paraffinvax i gipskärnan. Utvändig-X har dessutom en impregnerad utvändig kartong som bl.a. är vattenavvisande vilket ger ett lägre fuktinnehåll i konstruktionen.

Fråga: Får man använda en spånskiva och en gipsskiva till väggar istället för två gipsskivor om man ska sätta klinkel i badrum?

Svar: Vi rekommenderar att undvika spånskivor i våtrum bakom gipsskivan, använd istället råspont liggande. Detta med hänsyn till fuktrörelser pga. årstid och fuktbelastning i badrummet. Observera att de branschregler som finns på våtrumsområdet rekommenderar att man använder fuktsäkra skivor på våtrumssidan av väggstommen.

Se även Våtrum.

Fråga: Var finner jag gipsskiva med baksida av frigolit?

Svar: Det är ingen standardprodukt från oss men finns bl.a. hos Paroc, Ecoprim Varmvägg 942-00. Klicka här för att komma till Parocs hemsida.

Fråga: Ska en gipsskiva betraktas som sugande eller icke sugande material vid pålägg av gipsputs?

Svar: Gipsskivan kan betraktas som något sugande material då man vid montering på gipsunderlag bör använda vattenutspätt Norgips Gipsbruk, som påförs med en tandad spackel.