Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Norgips i Sverige

Norgips Svenska AB etablerades 1980 i Örebro, men Norgips-koncernens verksamhet i Sverige startade redan 1967.

Affärsidé

Med en okomplicerad hållning till våra kunder, som alltid är i centrum, skall Norgips med hög leveranssäkerhet förse återförsäljare, grossister, byggentreprenörer och husfabriker med system för lättbyggnadsteknik med gipsskivor, stålprofiler och därtill hörande produkter och tjänster.

Vår verksamhet bygger på hög kvalitet på varor och tjänster, goda kundrelationer i kombination med hög tillgänglighet och korta beslutsvägar.

Vi finns alltid nära

Vårt mål är att finnas så nära våra kunder som möjligt. Vår verksamhet är uppdelad i fyra regioner och i varje region finns en regionchef som också är kontaktperson för alla kunder där. Regionchefen är den person som du i första hand kan vända dig till - den person ser till att du får all den service som erfordras.

Idag har vi ett nät av återförsäljare över i stort sett hela Sverige. Utöver detta står vår kund- och tekniksupport alltid redo för att dela med sig av sin kompetens i form av råd och vägledning.

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.