Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Behagligt ljudklimat

Gipsskivor används för att skapa goda ljudmiljöer så att tal och musik kan uppfattas och avnjutas.

Genom att rita in rätt avvägd akustisk rumsgestaltning ger arkitekter möjligheter för människor att på bästa sätt använda ljud som en god kommunikationsfaktor. Gipsskivor med speciellt utformade slitsar eller hål används i stor utsträckning för sådan akustisk reglering. En speciell egenskap för dessa ljudabsorberande tak är att de kan målas om utan att man förstör dess akustiska egenskaper. Det innebär lång användningstid även vid återkommande renoveringar av skivorna.

Bilden visar en ljudmätning av dubbelvägg med tre lager gipsskivor och hålrumsisolering. Ljudklass 60 R’wdB.