Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Mängdberäkning

Länkar till mängdberäkningsapplikationer

Vi har tagit fram en del webbapplikationer för mängdberäkning. Med applikationerna kan allt material, bortsett från isolering, beräknas. Resultatet kan presenteras som en total sammanställning eller fördelat t.ex. per rum.

Flex undertaksystem
 

Flex-1, Flex i en nivå 

Innervägg

 P/S undertaksystem
 

P/S med Ljudbygel