Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Ytskiva 6 (typ A)

Norgips Ytskiva är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

  • Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.
  • Lämplig till böjda former, kan böjas i en radie ner till 300 mm.
  • Försänkt kartongbeklädd långkant och kapad, rak kortkant.
  • Glasfiberarmerad gipskärna.
  • Beteckning enligt EN 520: Typ A.
  • CE-märkt.
  • Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Specifikationer

Bredd

900 mm

Längd

2500

2700

Tjocklek

6,5 mm

Vikt / m2

5,5