Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Tekniska specifikationer

Baserat på krav i EN 520:2004 Europeisk standard för kartongklädda gipsskivor och EN 15283-1 Europeisk standard för glasfiberförstärkta gipsskivor. Där standarden inte sätter krav, är de uppgivna värdena interna krav.

Skivtyper i tabellen nedan:

1.

Normal 13 (STD)

6.

Golvskiva 12 (GLV)

2.

Ytskiva 6 (RHB)

7.

Plan 13 (PLN)

3.

Kortplank 13 (KPL)

8.

Utvändig X-9 (GUX)

4.

Brandskiva F 15 (BRN)

9.

Humid Board 13 och 15 (HB)

5.

Hård 13 (HRD)

10.

Weather Board 9 (WB)

*) Värden för Humid Board och Weather Board är enligt EN 15283-1.

Specifikationer / Skivtyper

 

1.

STD

2.

RHB

3.

KPL

4.

BRN

5.

HRD

6.

GLV

7.

PLN

8.

GUX

9.

HB

10.

WB

 

Enligt EN 520:2004 och EN 15283-1

A

A

A

F

 IR

 DIR

 A

 EH2

GMH2 

GMH2 

   Tjocklek

Produktionstjocklek
(mm)

 12,5

 6,5

 12,5

15,0 

12,5 

 12,5

 12,5

 9,5

12,5/15,0

9,5

Toleranser (mm)

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0.5/0,7

+/-0,5

      Vikt 

Produktionsvikt

9,0

5,5

9,0

12,5

12,0

14,0

9,0

7,2

10,0/12,0

 7,6

                 Tolerans (%)

+/-2

+/-2

+/-2

+/-2

+/-2

+/-4

+/-2

+/-2

+/-2

 +/-2

   Längd & 
     bredd
  toleranser

Bredd (mm)

+0/-3

+0/-3

+0/-5

+0/-3

+0/-3

+0/-4

+0/-3

+0/-3

+0/-3

 +0/-3

Längd (mm)

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

+0/-4

0/-4

+0/-5

 +0/-5

Försänkt långkant

Bredd (mm)

40-80

40-80

-

40-80

40-80

-

40-80

-

40-80

Djup (mm)

0,6-2,5

0,6-2,5

-

0,6-2,5

0,6-2,5

-

0,6-2,5

-

 0,6-2,5

 -

 Försänkt  kortkant

 Bredd (mm)

-

 -

-

-

-

-

35-50

-

-

-

 Djup (mm)

-

-

-

-

-

-

1,5-3,5

-

-

-

 Långsida

Avvik från parallellitet (mm/m)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Kortsida

Avvik från rätvinkel (mm/m) 1)

 +/-2

+/-1,5

 +/-1

 +/-2

 +/-2

 2,5

+/-2

+/-2

+/-2,5

+/-2,5 

Hållfasthet

 

 

 

  

Böjningsstyrka på längden (MPa)

 6,2

11,6

6,2

 5,1

 8,1

 8,1

6,2

7,8

6,0/7,2

7,9

Böjningsstyrka på tvären (N)

2,4

 4,6

2,4

1,9

 3,4

 3,4

2,4

3,1

2,4/2,8

3,1

Skjuvhållfasthet 
(N/fästdon)

500

400

500

 600

800

NPD

500

400

600

500

          Tryckhållfasthet (MPa)

2,0

-

2,0

2,0

3,3

3,3

2,0

-

-

-

Elasticitetsmodul på längden (MPa)

2900

1500

2900

3800

4800

4200

2900

3000

 2800/
2300

3100

Elasticitetsmodul på tvären (MPa)

2300

800

2300

3200

4100

3300

2300

4000

2600/
2800

2900

 Brand

Material, ytskikt

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A2-
s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

B-s1,d0

A2- s1,d0

A2-
s1,d0

A2-s1,d0

A2-s1,d0

Beklädnad 

K210

-

K210

K210

K210

K210

K210    K210 K210

 Värme

 

  
Värmemotstånd 
(m2°C/W)

 0,05

 0,03

 0,05

 0,06

 0,05

 0,05

 0,05 0,04 0,05 0,03

        Högsta tillåtna temp (°C)
          
korttids (5-10 min) 

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Högsta tillåtna temp (°C) 
långtids

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

 Fukt  

 

Ånggenomgångsmotstånd (GPa s m2/kg)

 0,4

 0,4

0,4 

0,4

 0,4

 0,4

 0,4  0,36/0,4

-

-

 Ånggemomgångsmotstånd, Sd2)(m) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078  0,078  0,078  0,078
Längdändring vid variation i RF 30-90% (‰)

 0,4

 0,4

0,4

 0,4

0,4 

 0,4

 0,4  0,4  -  -
Tjockleksökning vid variation i RF 30-90 % (%)

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1  1,1  -  -
Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur (% RF)

 70

70

70

 70

 70

70

70

70

90

90

 Täthet

Luftgenomsläpplighet (m3/m2 s Pa) 3)

 -

-

-

-

-

-

-

1,4x10-6

 -

1,4x10-6

 Värmeledning W/mk

 
0,25  0,21  0,25   0,25  0,25  0,25  0,25 0,21  0,25 0,21

1) Gäller för bredd 1200, för andra bredder gäller 1200/2 = annan bredd/x, där x = ny tolerans.
2) Värdena är beräknade värden, ånggenomgångsmotstånd bestäms enligt mätningsmetod i EN 12572.
3) Luftgenomsläpplighet bestäms enligt mätningsmetod i EN 12114.