Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Gipsputs & tillbehör

rotband

Rotband Handgipsputs

Rotband Handgipsputs är en universalputs som ger ett professionellt resultat på både väggar och tak. Rotband Handgipsputs är lätt att blanda och kan användas på nästan
alla underlag inomhus t.ex. tegel, kalksandsten, obehandlad puts, betong, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsputs, gipsskivor, gipsfiberskivor. Rotband Handgipsputs
ger ett gott klimat i bostaden. Rotband är ånggenomsläpplig, d.v.s. den reglerar luftfuktigheten genom att absorbera och vid behov avge fukt, vilket är mycket värdefullt för en sund inomhusmiljö. Produkten är även lämplig för kök och våtutrymmen.


goldband

Goldband

Smidig handgipsputs för inomhusbruk. För alla invändiga putsbara underlag på väggar och i tak. Lagtjocklek: 8 - 50 mm.


mp75

Maskingipsputs 

Smidig pumpbar maskingipsputs. För alla invändiga putsbara underlag på väggar och i tak. Lagtjocklek 8 - 50 mm.


gipsbruk

Norgips Gipsbruk

Snabbhärdande gipsmassa med extremt hög vidhäftning. Utvecklad för limning av gipsskivor direkt mot mur, betong och tegel. Även lämplig för reparation av hål och sprickor etc.


snabbspackel Rotband Snabbspackel

Rotband Snabbspackel är en snabbhärdande, gipsbaserad spackelmassa för spackelarbeten på ojämn eller obehandlad befintlig puts, murverk, betong och lättbetong.


reparationsspackel

Rotband Reparationsspackel

Med bruksfärdiga Rotband Reparationsspackel är plugghål, skador och sprickor snabbt lagade. Tack vare spackelmassans innovativa mikropärlteknologi är den extra stabil och krymper minimalt när den torkar. Rotband Reparationsspackel är snabbtorkande och kan belastas efter kort tid. Den har en smidig konsistens som gör den lätt att applicera även på svåra ställen. Spackelmassan härdar jämnt, mycket lätt att slipa.
Lagar små skador på nästan alla underlag, t.ex. befintlig puts, cementfiberplattor, betong och kakel.


betokontakt

Betokontakt

Betokontakt är en specialprimer speciellt avsedd för grundbehandling av betongunderlag före Rotband handgipsputs. Bildar en film med utmärkt vidhäftning för gipsbruk på täta, släta underlag (t.ex. betong). Säkerställer en optimal hållfasthet för putsbruk. Röd färg gör det enkelt att kontrollera att medlet är påfört i ett jämnt och täckande lager. Ånggenomsläpplig, medger fuktutbyte så att underlaget kan andas. Bruksfärdig och lösningsmedelsfri dispersion som är både miljövänlig och enkel att arbeta med.


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader