Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Korrosivitetsklasser

Korrosivitets-
klass

Miljöns
korrosivitet

Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen

Utomhus

Inomhus

C1

Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell

C2

Låg Atmosfärer med låga halter i luftföroreningar t ex lantliga områden. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg fredkvens av fuktkondensation och låg halt av luftföroreningar, t ex sporthallar och lagerlokaler.

C3

Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.

C4

Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stora mängder luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

C5-I

Mycket hög
(Industriell)
Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

C5-M

Mycket hög
(Marin)
Kust och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.