Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Profiler för brandinklädnad

Klicka på någon av nedanstående produkter eller använd navigationsmenyn till vänster för mer information om respektive profil.

Z 25/35 - Anslutningslist

Används vid inklädnad av liv- eller rörbalk vid anslutande byggnadsdelar.

PHL- Hörnprofil

Används vid brandskyddsinklädnad av stålpelare- och balkar av hålprofiler.

L - Vinkelprofil

Används till hörnlösningar och vid brandinklädnad av stål.

PEDI - Balkbeslag

Används tillsammans med LP 50 vid brandskyddsinklädnad av stålpelare- och balkar av H- och I-profiler.

T-kortling

Används vid skarvning av gipsskivor där understöd för skarven önskas.

CLIPS - Låsclips för CD

Används tillsammans med CD-profil 60x27 som underlag för brandinklädnad av flänsprofiler.

HS - Hörnskydd

För att skydda utvändiga hörn. Finns i strl 29 mm samt 39 mm.